fbpx Tudományos konferencia - Változás, újratervezés és fejlődés | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Tudományos konferencia - Változás, újratervezés és fejlődés

Változás, újratervezés és fejlődés

Az üzleti, egyetemi és szabályozói szerepek változó lehetőségei a globális változásokhoz történő alkalmazkodásban

Az utóbbi évtized több olyan globális tendenciát tett láthatóvá a klímaváltozástól a digitalizáción át a kifeszített ellátási láncok sérülékenységéig, amelyek különböző kérdéseket vetnek fel mind az üzleti élet, a felsőoktatás és a szabályozók, döntéshozók szempontjából. Különösen fontos kérdés, hogy a periférikus térségeket hogyan érintik ezek a változások, hogyan tudnak szembenézni azokkal és végső soron miként tudnak versenyképesebbé válni ebben a változó környezetben.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara alapításának 50 éves évfordulója alkalmából tudományos konferenciát rendez e kérdések szélesebb körű megvitatása céljából, melyre magyar és angol nyelvű előadásokkal lehet jelentkezni az alábbi területekről.

 

PLENÁRIS ELŐADÓK

 

Feund Tamás

elnök, Magyar Tudományos Akadémia

TBA

 

Peter Berkowitz

Head of Unit, Directorate General for Regional and Urban Policy

Smart specialisation policy in Europe: What we know and what we don’t know

 

Birkner Zoltán

elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

„Mindent mindennel” Az intelligens szakosodás hazai vetületei

 

Hofmesiter-Tóth Ágnes

professor emerita

Értékkutatások tapasztalatai

 

Czimer József

címzetes egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

Az azonnali fizetések forradalma – tizenkét év a pénzforgalom világában

 

Tématerületek

 • Változások
  • a szervezeti menedzsment fókuszaiban
  • a stratégiai gondolkodásban
  • a motiváció és a munkavégzési formák terén
  • a szervezeti kommunikációban
 • Változások
  • a fogyasztási mintázatokban
  • a fogyasztás társadalmi megítélésében
  • a fogyasztás megítélésében az egyes tudományterületeken
  • a turisztikai fogyasztás megítélésében
 • Változások
  • a számviteli kutatások fókuszában
  • a számvitel és a könyvvizsgálat szerepében, módszertanában, oktatásában
  • a számviteli információk döntéselőkészítésben betöltött szerepében
  • a számviteli szolgáltatások tartalmában és  megítélésében
 • Termelésmenedzsment
 • Operációkutatás
 • Adatgyűjtés és adatelemzés újszerű módszerei
 • Digitális pénzügyek
 • Regionális innováció- és fejlesztéspolitika, intelligens szakosodási politikák
 • Vállalkozás-politika
 • Vállalkozói felfedezési folyamat
 • Egyetem-központú vállalkozói ökoszisztémák
 • Kisvállalati versenyképesség
 • Innovációs hálózatok
 • Hálózatok, fejlődés és egyenlőtlenségek
 • Gazdasági növekedés: felzárkózás és leszakadás
 • Gazdasági hatáselemzés

 

Konferencia részletei

A konferencia időpontja: 2020. november 5-6.

A konferencia helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, Rákóczi út 80.

A konferenciát alapvetően személyes jelenléttel tervezzük megtartani, azonban tekintettel az utazásokkal kapcsolatos bizonytalanságra, online szekciókat is szervezünk. Az ezzel kapcsolatos preferenciát a jelentkezési felületen keresztül lehet megadni.

 

Jelentkezés

Jelentkezni az angol vagy magyar nyelvű előadások (500 szavas) kivonatával lehet 2020. szeptember 6-ig.

Jelentkezés >

A jelentkezések elfogadásáról szeptember 20-ig küldünk értesítést, a konferenciára regisztrálni 2020 október 1-től lehet.

 

További információ: sebestyent [at] ktk.pte.hu