Kutatási témák

Az okos turizmus és az okos desztinációk kialakításának és fejlesztésének lehetőségei Magyarországon

Egyetemek és fenntartható regionális fejlődés

Regionális innovációs rendszerek és (térségi) innovációs  fejlesztés

Területi pénzügyi vizsgálatok

Turisztikai fogadóterületek fejlesztése - akadálymentes, fenntartható, és okos desztinációfejlesztés

Felsőoktatás menedzsment

A magyar gazdaság és társadalom története a 19-20. században, országos, regionális és lokális szinten

Haladó statisztikai elemzések a regionális gazdaság területén

A viselkedési közgazdaságtan fogyasztói döntésekhez kapcsolódó területei

Transzfertanulás a gazdaságtudományban

Innovációk fogyasztói és társadalmi hatásának vizsgálata 

A KKV-k versenyképességének tényezői

A fenntartható turizmus lehetősége

Az akadálymentes turizmus lehetőségei

Stratégiai menedzsment és üzleti modellek

Alkalmazott és empirikus piacelméleti kutatások

Térökonometria empirikus alkalmazása regionális és térbeli kutatásokban

Alternatív technológiák gazdasági és környezeti hatáselemzése térben kiterjesztett általános egyensúlyi modellel

Szisztematikus kockázat és hatékonyság kapcsolata a globális termelési hálózatokban

Felsőfokú végzettségűek regionális sajátosságai

Projektmenedzsment megközelítések és gyakorlatok - a regionális hatás

KKV versenyképesség RBV megközelítése a világ egyes országaiban

A vállalkozási ökoszisztémák helyi, regionális, illetve nemzeti szinten történő vizsgálata

Kisvállalatok működésének és versenyképességének a vizsgálata

Regionális és digitális vállalkozói ökoszisztémák vizsgálata