Témavezetők

Név Társ/junior témavezető Kutatási téma
Bugár Gyöngyi   Kvantitatív kockázat menedzsment – A piaci kockázat modellezése és validálása
Csapó János   Az okos turizmus és az okos desztinációk kialakításának és fejlesztésének lehetőségei Magyarországon
Erdős Katalin   Egyetemek és fenntartható regionális fejlődés
Gál Zoltán Szabó Norbert Regionális innovációs rendszerek és (térségi) innovációs  fejlesztés
Gál Zoltán   Területi pénzügyi vizsgálatok
Gonda Tibor   Turisztikai fogadóterületek fejlesztése - akadálymentes, fenntartható, és okos desztinációfejlesztés
Jarjabka Ákos   Felsőoktatás menedzsment
Kaposi Zoltán   A magyar gazdaság és társadalom története a 19-20. században, országos, regionális és lokális szinten
Kehl Dániel   Haladó statisztikai elemzések a regionális gazdaság területén
Kleschné dr. Csapi Vivien   ESG befektetések, beruházások
Kovács Kármen   A viselkedési közgazdaságtan fogyasztói döntésekhez kapcsolódó területei
Kruzslicz Ferenc Hornyák Miklós Transzfertanulás a gazdaságtudományban
Lányi Beatrix   Innovációk fogyasztói és társadalmi hatásának vizsgálata 
Lukovszki Lívia   A KKV-k versenyképességének tényezői
Raffay Zoltán   A fenntartható turizmus lehetősége
Raffay Zoltán   Az akadálymentes turizmus lehetőségei
Schmuck Roland   Stratégiai menedzsment és üzleti modellek
Sebestyén Tamás Farkas Richárd Alkalmazott és empirikus piacelméleti kutatások
Sebestyén Tamás Farkas Richárd Térökonometria empirikus alkalmazása regionális és térbeli kutatásokban
Sebestyén Tamás Szabó Norbert Alternatív technológiák gazdasági és környezeti hatáselemzése térben kiterjesztett általános egyensúlyi modellel
Sebestyén Tamás   Szisztematikus kockázat és hatékonyság kapcsolata a globális termelési hálózatokban
Sipos Norbert   Felsőfokú végzettségűek regionális sajátosságai
Sipos Norbert   Projektmenedzsment megközelítések és gyakorlatok - a regionális hatás
Sipos Norbert   KKV versenyképesség RBV megközelítése a világ egyes országaiban
Somogyiné Komlósi Éva   A vállalkozási ökoszisztémák helyi, regionális, illetve nemzeti szinten történő vizsgálata
Szerb László Kovács Balázs Kisvállalatok működésének és versenyképességének a vizsgálata
Szerb László Kovács Balázs Regionális és digitális vállalkozói ökoszisztémák vizsgálata