Vállalkozásfejlesztés angol nyelven

Vállalkozásfejlesztés angol nyelven

Képzési információk:

Képzési idő: 4 félév

Specializáció: -

A szakképzettség megnevezése az oklevélben:  okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon/ Economist in Business Development

 

Kinek ajánljuk a Vállalkozásfejlesztési mesterszakot?

A magas szintű vállalkozásfejlesztési (vállalkozási, innovációs, regionális) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek alkalmasak lesznek saját vállalkozás indítására vagy a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein változatos, átfogó szemléletű közép- és felsővezetői feladatok ellátására is, akár nagyvállalatoknál vagy multinacionális cégeknél, akár kis- és középes méretű cégeknél. A végzettek emellett képessé válhatnak arra is, hogy vállalkozásfejlesztési feladatokat ellátó állami vagy piaci szervezeteknél, kockázati tőketársaságoknál, pénzügyi intézményeknél projekteket menedzseljenek, irányítsanak. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak lesznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására is

 

Miért érdemes a Pécsiközgáz Vállalkozásfejlesztési mesterképzését választani?

Az angol nyelvű képzésnek köszönhetően végezett hallgatóink könnyen boldogulnak a nemzetközi üzlet világában, hiszen a gazdasági ismeretek mellett magas szintű angol nyelvű tárgyalási és prezentációs képességeket is elsajátítanak. Az angol Vállalkozásfejlesztési mesterszak egyik legnagyobb előnye, hogy amennyiben a hallgatóink teljesítik a képzés feltételrendszerében foglaltakat, angol nyelvű diplomát is szerezhetnek a magyar mellett. Mindez egyedülálló lehetőséget jelent a diákok számára, hiszen olyan diplomához jutnak, amely a világ szinte bármely pontján elfogadott.

 

Főbb tantárgyak:

Innovation and Innovation Management; Entrepreneurship and Business Model Generation; Intercultural Business Communication; E-commerce; Tutorial: Start-up Development 

A képzés tanterve ide kattintva érhető el. 

 

Karrierlehetőségek

Legyen szó akár hazai vagy külföldi munkavégzésről végzett hallgatóink képesek lesznek: 

  • saját vállalkozás indítására akár egyedül, akár másokkal közösen,
  • családi vállalkozás menedzselésére, irányításának átvételére az idősebb generációtól,
  • meglevő cégek - kis/közepes/nagy/multinacionális – komplex vállalkozásfejlesztési feladatainak irányítására, menedzselésére,
  • kis- és közepes méretű cégek menedzselésével kapcsolatos komplex feladatok ellátására,
  • fejlesztési projektfeladatok ellátására, projektekben, projektszervezetekben történő részvételre,
  • országos vagy regionális vállalkozásfejlesztési feladatokat ellátó szervezetek, ügynökségek, kamarák munkáiban történő részvételre, vezetői feladatok ellátására,
  • pénzügyi szervezetek vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó részlegeiben komplex feladatok ellátására.

 

KETTŐSDIPLOMA PROGRAM

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara és a l’Ecole Supérieure pour le Développment Economique et Social (továbbiakban ESDES) School of Management, Université Catholique de Lyon között létrejött megállapodás értelmében a pécsi diákok magyar oklevelük mellé a partneregyetemen BA- és/vagy MA-diplomát is szerezhetnek.

ESDES LYON

Munkarend Önköltség Képzési idő Képzés kezdete

Nappali

Államilag támogatott

4 félév

2024. február és szeptember

Nappali

450 000 Ft/félév

4 félév

2024. február és szeptember

 

Hallgasd meg hallgatónk véleményét a szakról!