Dr. Bakucz Márta

23140
bakucz.marta [at] ktk.pte.hu
B125
Emailben történő előzetes egyeztetés alapján

Bakucz Márta 1998-ban a JPTE Közgazdaságtudományi Karán fejezte be közgazdasági szakokleveles menedzser (MBA) tanulmányait. 2005-ben a PTE Közgazdasági Karán védte meg Ph.D.-disszertációját a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában. Pályája során korábban tanított a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban. 1995 óta a Közgazdaságtudományi Kar alkalmazásában áll, előbb tanársegédként majd 1998-tól adjunktusként, 2006-tól pedig egyetemi docensi munkakörben.

Szakmai kutatási területe a turizmus és a regionális gazdasági fejlődés kapcsolata, a regionális- és városmarketing aktuális kérdései, a városi turizmus, a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. Ezekhez kapcsolódó szaktárgyakat oktat nappali tagozaton, magyar nyelven, valamint kutatási területeihez kapcsolódóan szakdolgozati témavezetést vállal.

Tagja a Regionális Politika és Gazdaságtan Iskola oktatói karának. Témavezetőként és oktatóként is tevékenykedik. 2014-ben sikeresen habilitált a Gödöllői Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskolájában.

Publikációk

de la, Hoz-Correa Andrea ; Muñoz-Leiva, Francisco ; Bakucz, Márta
Past themes and future trends in medical tourism research: A co-word analysis
TOURISM MANAGEMENT 65 : Suppl C pp. 200-211. , 12 p. (2018)

 

András, Bence SZERB ; Márta, BAKUCZ ; F J, MARTÍNEZ-CORTIJO
The impact of the Santiago pilgrimage way on rural Spain: The case of the French Way (Northern Spain)
JOURNAL OF TOURISM CHALLENGES AND TRENDS 9 : 1 pp. 47-64. , 18 p. (2016)


Bakucz, M ; Köbli, Á
A Competitive Analysis of Spa Tourism in Central European Regions
In: Fakultet, za menad ž ment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (szerk.) 23rd Bienniel International Congress. Tourism and Hospitality Industry 2016. Trends and Challenges. Book of Abstracts
Opatija, Horvátország : Croatian Marketing Association, University of Rijeka Faculty of Tourism and Hospitality Management, (2016) pp. 1-2. , 2 p.

 

List of publications

Önéletrajz
Önéletrajz (257.52 KB)