Dr. Csapó János

egyetemi tanár
23276
csapo.janos [at] ktk.pte.hu
B 229
Kedd: 09:30-10:30

Csapó János 2000-ben szerzett egyetemi diplomát (Földrajz szakos középiskolai tanár, Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár) a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. 2001-ben Idegenforgalmi menedzser végzettséget szerzett a PTE TTK Földrajzi Intézetben. PhD fokozatot 2006-ban szerzett, 2014-ben habilitált. 2000-2003 közt nappali tagozatos PhD hallgató, 2004-2006 közt egyetemi tanársegéd, 2006-2016 közt adjunktus, 2016-tól egyetemi docens a PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézetének Turizmus Tanszékén. 2017. július 1-től egyetemi docens a PTE KTK Marketing és Turizmus Intézetében, a turizmus csoport vezetője.

Az év oktatója díjat nyert 2005/2006-ban a PTE Természettudományi Karának FSZ képzésein, 2009-2011 közt Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert el, 2019-ben Pro Geographia díjban részesült.

Kutatási területe elsősorban a turizmus és a területfejlesztés aspektusainak vizsgálatára terjed ki, továbbá foglalkozik a turisztikai centrum és periféria viszonyok kutatásával, a turizmus térbeli koncentrációjának és dekoncentrációjának komplex hatásaival, regionális (nemzetközi, hazai) turizmusföldrajzzal, turisztikai termékfejlesztéssel, határmenti térségek turizmusfejlesztésével és regionális társadalomföldrajzi vizsgálatokkal.

2000 óta oktat a PTE karain (TTK, IGYFK, FEEK, KTK), továbbá külföldi egyetemeken Erasmus, CEEPUS oktatói ösztöndíjasként, vagy meghívott előadóként (Nyitra, Beregszász, Bayreuth, Graz, Eichstaett-Ingolstadt, Split, Maribor). A KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola témavezetője és törzstagja, a KTK Gazdálkodástani Doktori Iskola oktató tagja, a PTE Földtudományok Doktori Iskola témavezetője. Eddig 2,5 doktorandusz hallgatója végzett, további 3 abszolutóriumot szerzett.

Számos szakmai szervezetben tölt be tagságot, tudományos titkári vagy elnöki pozíciót: Magyar Földrajzi Társaság Tag (2003-), MTA Köztestületi Tag (2009-), MTA Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottságának Turizmusföldrajzi Albizottsága tag (2011-), MTA RKK PAB Idegenforgalmi Munkabizottság titkár (2011-), EMOK tag (2017-), MTA PTB Turizmusföldrajzi Munkabizottság (2018-) elnök. 

A Földrajzi Közlemények szerkesztője, a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, a Marketing és Menedzsment és a SportSTART szerkesztőbizottsági tagja. 
Alap, valamint mesterképzésen oktatott tárgyai: Turizmusföldrajz, Tourism geography, Turizmuspolitika, Egészségturizmus, Health tourism, Tourism product development, Bevezetés a turizmuselméletbe. 

Publikációk

Marton, G. – Hinek, M. – Kiss, R. – Csapó, J. (2019): Measuring seasonality at the major spa towns of Hungary. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 68:4, pp. 391-403.

 

Somogyi, B. ; Csapó, J. (2018): The role of landscape preferences in the travel decisions of railway passengers: Evidence from Hungary. MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS 26 : 4 pp. 298-309, 12 p.

 

Csapó J. (2017): Balanced Or Unbalanced Development? An Evaluation Approach To Tourism Development In South Transdanubia, Hungary, ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE GEOGRAPHICA 52:(2) Paper 10.14712/23361980.2017.15. pp. 189-198.

 

Csapó J, Wetzl V. (2016): Possibilities for the Creation of Beer Routes in Hungary: A Methodological and Practical Perspective, EUROPEAN COUNTRYSIDE 8:(3) pp. 250-262.

 

Mónika Jónás-Berki, János Csapó, Andrea Pálfi, Antal Aubert (2015): A Market and Spatial Perspective of Health Tourism Destinations: The Hungarian Experience. INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH 17:(6) pp. 602-612.

 

Csapó J. (2012): The role and importance of cultural tourism in modern tourism industry. In: Dr Murat Kasimoglu (szerk.) Strategies for Tourism Industry – Micro and Macro Perspectives. Rijeka: InTech Open Access Publisher, 2012. pp. 201-232. (ISBN:978-953-51-0566-4)

 

Csapó J. – Matesz K. (2007): A kulturális turizmus jelentősége és szerepe napjaink idegenforgalmában. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ – HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 56:(3-4) pp. 291-301.

 

Marton, G ; Hinek, M ; Kiss, R ; Csapó, J (2019): Measuring seasonality at the major spa towns of Hungary. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 68 : 4 pp. 391-403. , 13 p. 

 

Aubert, A. – Csapó, J. – Pirkhoffer E. – Puczkó L. – Szabó G. (2010): Complex Spatial Delimitation Methods of Tourism Destinations in South Transdanubia. In: FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ. 2010/3. pp. 271-287.

 

Szabó G. – Csapó J. – Marton G. (2017): Zöldutak a turizmusban – Innováció és jó gyakorlat a szelíd turizmusban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 141:(2) pp. 152-163

 

List of publications

Önéletrajz
Önéletrajz (902.43 KB)