Dr. Farkas Richárd

adjunktus
23395
farkasr [at] ktk.pte.hu
B112
Emailes egyeztetés alapján.

Farkas Richárd doktori fokozatát a kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában szerezte 2019-ben. 2017 és 2019 között dolgozott tanársegédként és tudományos segédmunkatársként a Közgazdaságtudományi Karon, 2020-tól pedig ugyanitt adjunktus. Érdeklődési területe a piacelmélet valamint az ehhez kapcsolódó empirikus vizsgálatok. Több külföldi intézményt látogatott vendégkutatóként. 2017-ben a 6. lindaui közgazdasági Nobel-díjasok találkozójának meghívott résztvevője. A Közgazdaságtudományi Karon főként Mikroökonómia és Makroökonómia tárgyköréhez kapcsolódó kurzusokat oktat magyar és angol nyelven.

Publikációk

Richárd, Farkas ; Biliana, Yontcheva
Price transmission in the presence of a vertically integrated dominant firm: Evidence from the gasoline market
ENERGY POLICY 126 pp. 223-237. , 15 p. (2019)

Szőke, Tamás ; Hortay, Olivér ; Farkas, Richárd
Price regulation and supplier margins in the Hungarian electricity markets
ENERGY ECONOMICS 94 Paper: 105098 , 9 p. (2021)

Erdős, Katalin; Baczur, Roland ; Kehl, Dániel ; Farkas, Richárd
When post-merger price effect becomes smoothed over time: A case of a gasoline market merger
ENERGY ECONOMICS 105 Paper: 105682 , 7 p. (2022)

Publikációs lista