Dr. habil Raffay Zoltán

egyetemi docens
23276
raffay.zoltan [at] ktk.pte.hu
B 229
Hétfő 11:00 - 12:15

Raffay Zoltán 1994-ben végzett a JPTE Természettudományi és Bölcsészettudományi Karán földrajz-angol szakos középiskolai tanárként, illetve idegenforgalmi menedzserként. A JPTE Közgazdaságtudományi Karán 1997-ben közgazdasági szakokleveles marketing menedzser képesítést szerzett. 1994-től a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet tudományos segédmunkatársa, 1997-től tudományos munkatársa. 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtani Doktori Iskolájában szerezte meg PhD fokozatát. 2007-től a Dunaújvárosi Főiskola docense, majd 2011-től a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézetének megbízott igazgatója, 2012-től főiskolai docense. 2015. október 1-től a PTE Közgazdaságtudományi Karán dolgozik egyetemi adjunktusként. Szakterülete a turizmus és a területfejlesztés összefüggéseinek vizsgálata, illetve az ökoturizmus.

2005-2007 közt Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert el.

2011 óta oktat a PTE karain (IGYFK, később IGYL, majd KPVK, KTK), más magyar felsőoktatási intézményben Pannon Egyetem Nagykanizsai és Veszprémi Kampusz), továbbá külföldi egyetemeken Erasmus oktatói ösztöndíjasként, vagy meghívott előadóként (Babeş-Bolyai Egyetem, Gyergyószentmiklós; Gumilyev National University, Asztana, Kazahsztán; Karagandy University, Karaganda, Kazahsztán). A PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában 1 hallgató témavezetője.

Számos szakmai szervezetben tölt be tagságot: Magyar Közgazdasági Társaság; Magyar Földrajzi Társaság; Magyar Regionális Tudományi Társaság; Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért; Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság Környezettudományi, Területfejlesztési és Településtudományi Szakbizottság és Idegenforgalmi Munkabizottsága.

Alap, valamint mesterképzésen oktatott tárgyai: turizmusmarketing; Tourism management; A turizmus rendszere és erőforrásai; Turizmusmarketing esettanulmányok; Értékesítés ösztönzés; Gyors és lassú turizmus; Marketing döntések a turizmusban; Attrakció- és látogatómenedzsment.

Andrea, Horváth ; Mónika, Jónás-Berki ; Andrea, Pálfi ; Zoltán, Raffay
Human resource management as resource for economic sustainability and competitiveness of hotels pp. 120-133. , 14 p.
In: 24th Biennial International Congress : Tourism & Hospitality Industry 2018 – Trends and Challenges
Opatija, Horvátország : University of Rijeka, (2018)

 

Antal, Aubert ; Géza, Szabó ; Mónika, Jónás-Berki ; Andrea, Horváth ; Klaudia, Szeidl ; Zsófia, Kocsor ; Zoltán, Raffay
New Directions and Solutions in the Ecotourismof Hungary pp. 71-82. , 12 p.
In: Danko, Simic; Judith, Pizzera; Wolfgang, Fischer (szerk.) Spatial Tensions – Future Changes = Räumliche Spannungen – Zukünftige Chancen
Graz, Ausztria : Institut für Geographie und Raumforschung, (2018) p. 140

 

Csapó, János ; Gerdesics, Viktória ; Gonda, Tibor ; Raffay, Zoltán ; Törőcsik, Mária
Turizmus: a magyar lakosság turizmussal kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal - országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online (n=1085) megkérdezés, fókuszcsoportos viták eredményei
Pécs, Magyarország : PTE KTK (2018) , 115 p.

 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (625.99 KB)