fbpx Dr. Nagy Ákos | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Nagy Ákos

adjunktus, marketing igazgató
63133
nagya [at] ktk.pte.hu
B226
Szerda: 12,00-13,00

Nagy Ákos adjunktusi beosztásban dolgozik, a Marketing és Turizmus Intézet munkatársa, doktori fokozatát 2016-ban szerezte. Kutatási területe a szájreklám és az ügyfélértékelés, de érdeklődési köre a marketingkommunikáció illetve a hozzá szorosan kötődő kutatási kérdések (insight keresés, hatékonyságmérés, marketingpszichológia stb.) szinte minden aspektusára kiterjed. Oktatott tárgyai leginkább a marketingkommunikáció témakörébe sorolhatóak. Számos piackutatás és tanácsadási projekt résztvevője, vezetője.

Publikációk

Nagy, Ákos ; Kemény, Ildikó ; Szűcs, Krisztián ; Simon, Judit ; Kehl, Dániel
A véleményformáló magatartás mint másodrendű látens változó modellezése PLS-alapú strukturális egyenletek módszerével
STATISZTIKAI SZEMLE 97 : 9 pp. 827-854. , 28 p. (2019)

Nagy, Ákos András ; Kemény, Ildikó ; Szűcs, Krisztián ; Simon, Judit ; Kiss, Viktor
Are opinion leaders more satisfied? Results of a sem model about the relationship between opinion leadership and online customer satisfaction
SOCIETY AND ECONOMY 39 : 1 pp. 141-160. , 20 p. (2017)

Nagy, Ákos András ; Kemény, Ildikó ; Szűcs, Krisztián ; Simon, Judit
Az ügyfélértékelési modellek szájreklámmal történő bővítésének irányai, eredményei
MARKETING ÉS MENEDZSMENT LI : EMOK különszám pp. 14-27. , 14 p. (2017)

Kemény, Ildikó ; Simon, Judit ; Nagy, Ákos ; Szűcs, Krisztián
Measuring quality perception in electronic commerce: a possible segmentation in the Hungarian market
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS 116 : 9 pp. 1946-1966. , 21 p. (2016)

Nagy, Ákos ; Szűcs, Krisztián ; Kemény, Ildikó ; Simon, Judit
SZŰKMARKÚAK, SZÓSZÓLÓK, NAGYVONALÚAK, BAJNOKOK?: A magyar online vásárlók ügyfélérték és vélemény-formáló magatartás szerint szegmentálva
JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA 2016 : 4 pp. 32-49. , 18 p. (2016)

 

Publikációs lista

Önéletrajz