Dr. Németh Péter

adjunktus, igazgató the CoRe lab
központvezető, the CoRe lab Fogyasztói Magatartáskutató Központ
23129
nemeth.peter [at] ktk.pte.hu
B 226
Emailes egyeztetés alapján.

Dr. Németh Péter marketing szakos közgazdász diplomája megszerzése után a PTE KTK Gazdálkodástani Doktori Iskola hallgatója volt, ahol Ph.D. fokozatot szerzett 2019-ben. Doktori disszertációjának címe: Férfi vásárlói generációk élelmiszervásárlási helyszínekről hozott döntései.
Kiemelten foglalkoztatja az innovatív marketingkutatás, ezen belül is a szemkamerás kutatások, valamint a kiskereskedelmi szektor vizsgálata, mind akadémiai, mind alkalmazott kutatások szintjén. Tagja a PTE KTK és a BCE közös Omnichannel Kutatócsoportjának.
Tagja a PÉCS MJV – PTE városmarketing munkacsoportjának, valamint az EMOK-nak (Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért), továbbá az MTA köztestületi tagja és a Marketing és Turizmus Intézet vállalati kapcsolatok felelőse. 2016 óta több pályázati/kutatási projektben dolgozott (TÁMOP, EFOP, FIKP, RRF, JTF), több esetben projektvezetőként.
2016 óta tanársegéd, 2020 óta adjunktus a Marketing és Turizmus Intézetben. A Karon működő the CoRe lab Fogyasztói Magatartáskutató Központot vezeti.
Résztvevője és előadója szakmai konferenciáknak, előadóként részt vett a Media Hungary-n, az Evolution konferencián, valamint a Szerelmem a Trade Marketing – Túlélési stratégiák konferencián.
LinkedIn profiljának elérhetősége: https://www.linkedin.com/in/profilepeternemeth/

Publikációk

Szűcs, K. – Lázár, E. – Németh, P. (2023):
Marketingkutatás 4.0. Akadémiai Kiadó, Budapest

Lázár, E. – Németh, P. – Szűcs, K. – Nagy, Á. (2022):
Játékosított kérdőívek hatékonyságának mérése. 
MARKETING & MENEDZSMENT, 57(Különszám EMOK 1), 49–58. o.

Nagy, Á. – Németh, P. – Kemény, I. – Szűcs, K. (2022):
Webrooming és showrooming Magyarországon – Omnichannel vásárlói magatartás a sportcikkek piacán. VEZETÉSTUDOMÁNY / BUDAPEST MANAGEMENT REVIEW LIII. évfolyam 7. szám 79-93. o.
 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (364.27 KB)