Dr. Szabó Norbert

adjunktus
23382
szabon [at] ktk.pte.hu
B116
Emailben történő előzetes egyeztetés alapján.

Szabó Norbert 2009-ben szerzett BA diplomát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Alkalmazott Közgazdaságtan szakán, majd 2011-ben Msc diplomát a Közgazdasági Elemző mesterképzési szakon. 2011-2014 között a Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola nappali tagozatos hallgatója volt, abszolutóriumát 2015-ben szerezte. 2014-től az MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, illetve 2016-tól a PTE-KTK tanársegédje, emellett a korábbi években több TÁMOP kutatásban is részt vett a Karon. Disszertációjának kutatási témája az intelligens szakosodási stratégia regionális gazdasági hatásainak modellezése. Publikációi is a regionális gazdaságfejlesztéshez és annak gazdasági hatásaihoz köthetők. A tanársegédként főként regionális és nemzetközi gazdaságtant, bevezetés a közgazdaságtanba és mikröokónómia gyakorlatot oktat.

Publikációk

Varga, Attila; Szabó, Norbert; Sebestyén, Tamás (2020)
Economic impact modelling of smart specialization policy: Which industries should prioritization target? Papers in Regional Science, doi: 10.1111/pirs.12529 

Varga, Attila; Szerb, László; Szabó, Norbert; Sebestyén, Tamás (2020)
Estimating the economic impacts of knowledge network and entrepreneurship development in smart specialisation policy. Regional Studies, Vol. 54, No. 1, pp. 48-59.

Szerb László; Varga Attila; Sebestyén Tamás; Szabó Norbert (2019)
A vállalkozás szerepe a gazdasági növekedésben Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 66. Évf. 6. Szám, pp. 607-634.

 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (522.99 KB)