Dr. Szabó Norbert

adjunktus
23382
szabon [at] ktk.pte.hu
B116
Emailes egyeztetés alapján.

Szabó Norbert 2009-ben szerzett BA diplomát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Alkalmazott Közgazdaságtan szakán, majd 2011-ben Msc diplomát a Közgazdasági Elemző mesterképzési szakon. Doktori értekezését 2021-ben védte meg, amelyben az EU új regionális innovációs szakpolitikájának (S3) gazdaságmodellezési lehetőségeit vizsgálta. 2014-től az MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa volt, valamint részt vett/vesz a Karon futó kutatási projektekben (TÁMOP, EFOP, TKP, stb.). 2016-tól a Karon tanársegéd, majd 2022-től adjunktus. Kutatási érdeklődése a regionális gazdaságfejlesztéshez, és annak gazdasági hatásaihoz, modellezési lehetőségeihez köthetők, azon belül is kifejezetten az input-output, valamint az általános egyensúlyi modellezés területei. Publikációi e területeken vezető hazai és nemzetközi folyóiratokban jelentek meg, továbbá résztvevő több hazai és nemzetközi, regionális gazdasági növekedési modell kialakítását célzó kutatási projektben. Adjunktusként főként regionális és nemzetközi gazdaságtant oktat magyar és angol nyelven, korábban pedig részt vett a bevezetés a közgazdaságtanba, mikröokónómia, gazdaságföldrajz, valamint többszektoros makrogazdasági modellezés gyakorlatok oktatásában.

Publikációk

Varga Attila; Sebestyén Tamás; Szabó Norbert; Szerb László: 
Measuring the Effects of Policies Targeting Entrepreneurial Ecosystems: An Application of the GMR Framework with REDI. In: Acs, Z. J – Lafuente, E. – Szerb, L. (eds): The Entrepreneurial Ecosystem: A Global Perspective. Springer Nature. pp. 207-245. (2023)

Szabó, Norbert; Farkas, Richárd; Varga, Attila: 
The economic effects of passenger transport infrastructure investments in lagging regions. Would the increase in commuting be beneficial for regional development? Growth and Change, Vol. 54, No. 4, pp. 2099-2123. (2021)

Szabó, Norbert; Farkas, Richárd; Varga, Attila: 
A régióközi ingázás szerepe a lemaradó régiók gazdasági növekedésében: Baranya megye esete. Statisztikai Szemle. 99. Évf., 4. Szám, pp. 301-332. (2021)

Varga, Attila; Szabó, Norbert; Sebestyén, Tamás: 
Az intelligens szakosodási politika gazdasági hatásainak modellezése. Közgazdasági Szemle, 68. Évf., 9. Szám, pp. 901-929. (2021)

Erdős, Katalin; Szabó, Norbert; Veréb, Miskolczi Zsófia; Varga, Attila:
A Pécsi Tudományegyetem térségi gazdasági hatásainak vizsgálata a GMR-Magyarország modellel. Területi Statisztika, 61. Évf., 1. szám, pp. 48-78. (2021)

Varga, Attila; Szabó, Norbert; Sebestyén, Tamás:
Economic impact modelling of smart specialization policy: Which industries should prioritization target? Papers in Regional Science, Vol. 99, No. 5, pp. 1367-1388. doi: 10.1111/pirs.12529 (2020)

Varga, Attila; Szerb, László; Szabó, Norbert; Sebestyén, Tamás:
Estimating the economic impacts of knowledge network and entrepreneurship development in smart specialisation policy. Regional Studies, Vol. 54, No. 1, pp. 48-59. (2020)

Varga Attila, Szerb László, Sebestyén Tamás, Szabó, Norbert:
Economic Impact Assessment of Entrepreneurship Policies with the GMR-Europe Model In: Stenkula, Mikael; Marx, Axel; Sanders, Mark (szerk.) The Entrepreneurial Society : A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK, Heidelberg, Germany : Springer Berlin Heidelberg, pp. 39-70. (2020)

Szerb László; Varga Attila; Sebestyén Tamás; Szabó Norbert: 
A vállalkozás szerepe a gazdasági növekedésben Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 66. Évf. 6. Szám, pp. 607-634. (2019)

Szabó Norbert:
A regionális input-output táblák becslési módszerei. Területi Statisztika, 55. évfolyam, 1. szám, pp. 3-27. (2015)

Szabó Norbert: 
Methods for regionalizing input-output tables. Regional Statistics. Vol. 5, No. 1, pp. 44-65. (2015)

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (222.34 KB)