Gyarmatiné Dr. habil. Bányai Edit

egyetemi docens
63373
banyai.edit [at] ktk.pte.hu
B222
Kedd 9.00-10.30 Teams felületén. Előzetesen egyeztetést követően személyesen.

Bányai Edit habilitált egyetemi docensként a PTE KTK Vezetés és Szervezettudományi Intézet tagja. Diplomáját 1988-ban a JPTE Közgazdaságtudományi Karán szerezte. 1995-ben ugyanitt kapott egyetemi doktori címet. A PTE KTK Gazdálkodástani Doktori Iskolájában, 2005-ben védte meg PhD disszertációját, majd 2016-ben sikeresen habilitált. Fő kutatási területei: vezetői kiválóság, kompetenciafejlesztés. Jelenleg oktatott tárgyai: Üzleti kommunikáció, Intercultural Business Communication, Tudásmenedzsment (magyar és angol nyelven), Mentorálás, Leadership Development és Managerial Competence Development. 2007 és 2014 között a PTE KTK Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Angol Programjának vezetője. Alapító tagja a PTE KTK Tehetség- és Kompetenciafejlesztõ Központjának, melynek vezetői feladatait látta el 2018-ig. 2018 óta a PTE hallgatói lemorzsolódást mérséklő Mentor Programjának vezetőjeként dolgozik. EMCC akkreditált EIA Senior Practitioner Coach és Mentor. Coachként és mentorként támogatja a kar hallgatóit és fiatalabb munkatársait.

Publikációk

Bányai, Edit ; Sipos, Norbert
Aktualitások a felsővezetői kiválóság tükrében = Actualities in the leadership excellence pp. 410-411. , 2 p.
In: Dobrai, Katalin; László, Gyula; Sipos, Norbert (szerk.) Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018
Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, (2018) 767 p.


Putzer, Petra ; Bányai, Edit
A CSR egyik lehetséges jövője, a társadalmi vállalkozó és a társadalmi vállalkozói attitűd mérése
In: Józsa, László; Korcsmáros, Enikő; Seres, Huszárik Erika (szerk.) A hatékony marketing : EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete
Komárno, Szlovákia : Selye János Egyetem, (2018) pp. 541-552. , 12 p.

 

Bányai, Edit ; Hegedüs, Réka
Hallgatói motiváció - A szakmai és személyes fejlődés és fejlesztés hátterében működő motivációk kutatása pp. 563-572. , 10 p.
In: Bányai, Edit; Lányi, Beatrix; Törőcsik, Mária (szerk.) Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás : Egyesület a Marketing Oktatásért és kutatásért (EMOK) XXIII. országos konferencia: Tanulmánykötet
Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), (2017) 730 p.

 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (443.12 KB)