A képzés

Pécs-Hágen kettősdiploma-program távoktatási formában

 • Képzési forma: BA-program (Bologna)
 • Tagozat: T - távoktatás
 • Finanszírozási forma: K - költségtérítéses
 • Képzési forma: MA-program (Bologna)
 • Tagozat: T - távoktatás
 • Finanszírozási forma: K - költségtérítéses

 

Képzési idő

A  szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő: 2,5-3 év (A tanulmányi idő hosszát mindenki saját maga határozhatja meg.)

 

A képzés neve

Pécs-Hagen kettősdiploma-program távoktatási formában

 

A képzés célja

A PTE KTK jelenlegi és volt hallgatói pécsi tanulmányaik teljes körű kredit-beszámítása mellett az önálló, távoktatási formában zajló hageni kiegészítő tanulmányok révén német gazdasági diplomákhoz juthatnak.

A BA ill. MA-képzésben is 36 kreditet (SWS) (6 modult/kurzust/Kurs) kell teljesíteni.

 

Képzési jellemzők

 

Helyszín

A távoktatási forma nem helyhez kötött, és a tanulmányok ideje alatt nem kell Hagenbe utazni!
A foglalkozások formája: távoktatási tananyag, beküldendő feladatsorok (házi dolgozat/Einsendearbeit)

 

Vizsgaidőszakok, vizsgák időpontjai

A hageni vizsgák február-márciusban, illetve szeptemberben vannak, tehát nem ütköznek a pécsi vizsgák időpontjaival, ezért – a pécsi vizsgákat követően - nyugodtan lehet készülni a hageni megmérettetésre. Formája: 2 órás írásbeli vizsga a Budapesti Távtanulási Központban. Számolós feladatok esetében csak a következő gyártmányú számológépeket lehet használni:

 • Casio fx86
 • Texas Instruments TI 30 X II
 • Sharp EL 531

 

Költségtérítési díj:
A teljes (!) hageni program költségigénye alacsonyabb, mint kb. 200.000 HUF, a fizetés a tanulmányok ütemezése szerint, részletekben történik. Ösztöndíjjal a költségek több, mint felére, sőt még kedvezőbb összegre csökkenthetők.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése 

 • Bachelor of Science (B.Sc.) mit dem Untertitel „Bakkalaureus/Bakkalaurea der Wissenschaft“ (B.Sc.)
 • Master of Science (M.Sc.) mit dem Untertitel „Magister/Magistra der Wissenschaft“ (M.Sc.)
 • Bachelor of Science (B.Sc.) Wirtschaftsinformatik (Business Informatics)
 • Master of Science (M.Sc.) Wirtschaftsinformatik (Business Informatics)

 

A képzés struktúrája a tárgyak tekintetében: (félévenként/évenként)

A hallgatók szabadon választhatnak a felkínált hageni tárgyak közül, a BA illetve Ma-képzésben összesen 6 BA, valamint összesen 6 MA-modult.

 

Szakirányok

A hageni tanszéki struktúrának megfelelően: 

http://www.fernuni-hagen.de/wiwi/einrichtungen/

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Eddig valamennyi végzett hallgató pillanatok alatt munkát talált, jelentős részük német érdekeltségű cégeknél.