Jelentkezés, beiratkozás

A beiratkozás helye

PTE Közgazdaságtudományi Kar - 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

Dr. Mátyás Judit, programvezető, mentor (matyas [at] ktk.pte.hu)

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 

BA-képzésre jelentkezéskor:

 • az érettségi bizonyítvány másolata, ill. annak a jelentkező hallgatók által készített német fordítása (a következő adatokkal: név, tantárgyak felsorolása és érdemjegy, valamint az oklevél kiállításának dátuma). (Mindkettő a beiratkozás helyszínén, vagy a későbbiek során a megadott fogadó órák idején pecséttel hitelesíthető Dr. Mátyás Judit mentornál.)
 • a német nyelvtudás igazolása, melyre több mód is van:
  • a gimnáziumi bizonyítvány, és/vagy az egyetemi leckekönyv (index) alapján igazolni, hogy legalább 4 tanéven keresztül tanult németül a jelentkező,
  • egynyelvű felsőfokú német nyelvvizsga bizonyítvány (Goethe, Sprachdiplom, TestDaF, további információk ide kattintva érhetők el.
 • kitöltött beiratkozási lap

Ebben segítséget kapnak a beiratkozáskor, vagy előre megadott konzultációs időpontokban.

Fontos!
A beiratkozási lapot a beiratkozáskor ki kell nyomtatni, és aláírni(!), vagy utólag kell aláírással ellátni és eljuttatni a többi dokumentummal együtt Dr. Mátyás Judit mentornak (PTE KTK B 321-es szoba, telefon: 72 501 599/ 23188, matyas [at] ktk.pte.hu).

 

MA-képzésre jelentkezéskor:

 • a BA-diploma másolata és annak a jelentkező hallgató által készített német fordítása, vagy az angol nyelvű betétlap másolata. A Diploma Supplement (Oklevélmelléklet) csatolása is szükséges!
 • a német nyelvtudás igazolása, melyre több mód is van:
  • a gimnáziumi bizonyítvány, és/vagy az egyetemi leckekönyv (index) alapján igazolni, hogy legalább 4 tanéven keresztül tanult németül a jelentkező,
  • egynyelvű felsőfokú német nyelvvizsga bizonyítvány (Goethe, Sprachdiplom, további információk: http://www.fernuni-hagen.de/stz/budapest/)
 • kitöltött beiratkozási lap

Ebben segítséget kapnak a beiratkozáskor, vagy előre megadott konzultációs időpontokban.

Fontos!
A beiratkozási lapot a beiratkozáskor ki kell nyomtatni, és aláírni(!), vagy utólag kell aláírással ellátni és eljuttatni a többi dokumentummal együtt Dr. Mátyás Judit mentornak (PTE KTK B 321-es szoba, telefon: 72 501 599/ 23188, matyas [at] ktk.pte.hu).

 

FONTOS tudnivaló a be-, illetve visszairatkozással kapcsolatban:

DAAD-ösztöndíj igénylésekor a be- és visszairatkozás papír alapon történik,

a határidők minden aktuális félévben január 10. valamint július 10.

Amennyiben nem igényelnek DAAD-ösztöndíjat a be-, valamint visszairatkozás online történik a Hageni FernUniversität honlapján (Einschreibung, Rückmeldung),

határideje: január 31. illetve július 31.

DAAD-ösztöndíjat igényelhetnek már a beiratkozáskor is, ebben az esetben a tanulmány ingyenes! :

A szükséges dokumentumokhoz csatolni kell még a PTE KTK Tanulmányi Osztálya által kiállított, vagy Dr. Mátyás Judit mentor által pecséttel ellátott, aláírt NEPTUN-os igazolást a jelentkezést megelőző sikeres pécsi teljesítményeikről, félévükről.

DAAD-ösztöndíjat visszairatkozáskor abban az esetben pályázhatnak meg, ha van sikeres hageni vizsgájuk (a kérvényhez a fénymásolt dokumentumo(ka)t csatolni kell). Ettől a második és harmadik szemeszterben még eltekintenek az időbeni eltolódások miatt.

 

Képzési költségek

 • Modulonként max. 120 Euro, a mindenkori előírásoknak megfelelően (abban az esetben, ha nem pályáznak DAAD-ösztöndíjra). Az értesítést a Hageni Távtanulási Egyetem minden be- és visszairatkozott hallgatónak megküldi.

 

Figyelem!

A Hageni Távegyetem jelenlegi ösztöndíjrendszere alapján saját erőforrás nélkül is elvégezhető az egyetem!

Amennyiben egy év befejezett felsőoktatási évet igazolni tudnak, hallgatóink pályázhatnak DAAD-ösztöndíjra, ami annyit jelent, hogy a következő vizsgatárgy (modul) ingyenesen vehető fel, nem kell kifizetni a tanulmányi egységek szerint megszabott tananyagköltséget.

Beiratkozáskor, valamint DAAD-ösztöndíj megpályázásakor visszairatkozáskor is, a szükséges dokumentumokat minden esetben Dr. Mátyás Juditnak (Hagen Doppeldiplomprogramm, Mentorin) hitelesítenie kell!

Amennyiben DAAD-ösztöndíjat igényelnek, azt is Dr. Mátyás Juditnak kell leadni a megadott határidőig.

 

Egyéb, a hageni tanulmányokkal kapcsolatos hasznos információk

Karunkon a hageni tanulmányokat több szinten igyekszünk támogatni, megkönnyíteni hallgatóink számára.

Rendszeresen szervezünk – kellő számú jelentkező esetében – vizsga-előkészítő szemináriumokat. Hétvégi intenzív szemináriumok keretében augusztus, valamint január végén, közvetlenül a vizsgák előtt Hagenből érkezik/érkeznek előadók. (Legalább 10 fő jelentkezése szükséges.) Ezen kívül pécsi tárgy-mentoraink is tarthatnak órákat hétvégén: péntek-szombaton, vagy – a hallgatókkal történő időpont-egyeztetéssel – több alkalommal is. A pécsi előadók által tartott szemináriumok 20 órásak, és a hageni hallgatók számára ingyenesek.  A pécsi Hagen-mentorok által tartott órák esetében legalább 5 hallgatóval indíthatók csoportok.

Amennyiben nem indulnak Pécsett szemináriumok, érdemes Budapestre utazni, mert a Budapesti Távtanulási Központban is rendszeresen szerveznek vizsga-előkészítő kurzusokat. További részletek >>>

Javasoljuk a hageni kurzusokat célirányosan felvenni, hogy a vizsgára készülést megkönnyítő vizsga-előkészítő szemináriumok tartására lehetőség nyíljon, valamint így a hallgatók egymással, közösen együttműködve tudnak tanulni. Interaktív kapcsolat tartható egymással a PTE-KTK CoosPace Hagen-színterén, illetve érdemes felkeresni a hageni Moodle-t is, ahol szintén hasznos információk szerezhetők be nemzetközi színtéren, más országok diákjaival levelezve. 

A pécsi tárgymentorok listája:

Benke Mariann

31701 Personalführung 41700,41701,41702,41703

Benke Mariann

31711 Verhalten in Organisationen 41710,41711,41712,41713

Dr. Erdős Katalin

31741 Ökonomie der Umweltpolitik 41740

Longauer Dóra

31721 Markt und Staat 41720 - 41726

Longauer Dóra

31901 Öffentliche Ausgaben 41880, 41881

Dr. Mátyás Judit

31621 Grundlagen Marketing 41621

Dr. Mátyás Judit

31631 Marketing 41631

Dr. Mátyás Judit

32601 Strategisches Marketing 42051

Dr. Nagy Ákos

31561 Dienstleistungskonzeptionen 41560

Dr. Nagy Ákos

31571 DLM 41570

 

3 sikeres hageni BA-vizsga Pécsett elfogadtatható 3 BA választható tárgyként, 3 sikeres hageni MA pedig három pécsi választható MA-tárgyként.

Lehetőségük van ezen felül megpályázni hageni – 2-3 hetes - kint tartózkodást (könyvtári kutatómunka, szakdolgozat-írás, szemináriumokon való részvétel). Részletekről Dr. Mátyás Judit mentor tud adni felvilágosítást.

Új, 2014. júniusától induló lehetőség a németországi szakmai gyakorlat, melyre szintén pályázhatnak hallgatóink. 2014. nyarán két, 2015-ben egy  hallgatónk – a pozitív visszajelzések alapján – igen sikeresen teljesítette szakmai gyakorlatát.