Szaknyelvi követelmények - BSc

Az elmúlt időszakban számos változás történt a felsőoktatásban elvárt, illetve elvárható idegen nyelvi képzés, tudás kapcsán. Ezek közül kiemelten fontos, hogy a nyelvvizsga nem írható elő követelményként a diploma megszerzéséhez, ugyanakkor az idegen nyelvű ismeretek megszerzésének lehetőségét a felsőoktatási intézménynek több területen továbbra is biztosítaniuk kell. 

Felsőoktatási szakképzés hallgatók  Mesterképzéses hallgatók

Amennyiben a szaknyelvi követelményekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon nyugodtan tanulmányi ügyintézőjéhez a Tanulmányi Osztályon. 

Alapképzéses hallgatók - Nappali tagozat

Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing,  Pénzügy és számvitel alapképzési szakon tanulmányaikat nappali tagozaton, a 2023-as mintatanterv szerint folytató hallgatók

 1. A Szakmai nyelv tárgy 0 kredites kritérium követelmény és heti 4 gyakorlati órában kerül oktatásra angol és német nyelven (melyek közül az egyiket kötelező teljesíteni), a tavaszi/őszi félévben.
 2. Ezután az Idegen nyelvű szakmai tárgyat kell teljesíteni, amely mindkét félévben felvehető és egy online tananyag elsajátítását, valamint abból sikeres online vizsga letételét várja el
 3. Szakmai nyelv tárgy és az Idegen nyelvű szakmai tárgy sikeres teljesítését követően az elvégzett tárgyakkal azonos idegen nyelven Szaknyelvi szigorlatot kell tennie, amely az őszi és tavaszi félévben érhető el és tartalmát, valamint nehézségi fokát tekintve gyakorlatilag a középfokú szakmai nyelvvizsgának felel meg, azonban nyelvvizsgát nem ad.

Felmentési lehetőségek

Nyelvvizsgával való kiváltás nem automatikus, ebben az esetben keresse a tanulmányi ügyintézőjét a Tanulmányi Osztályon.

Szakmai nyelv tárgy esetében mentesülhetnek az óralátogatási kötelezettség alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú (B2) nyelvvizsgával, azonban ez nem jelent vizsgamentességet is, tehát a tárgyat szükséges felvenni és vizsgát tenni belőle

Mentesülhetnek a szaknyelvi képzésben történő részvétel (tehát a Szakmai nyelv tárgy, az Idegennyelvű szakmai nyelv tárgy és a Szaknyelvi szigorlat mindegyike) alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú szaknyelvi (B2) vagy felsőfokú általános (C1) nyelvvizsgával, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből 

Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing alapképzési szakon tanulmányaikat nappali tagozaton, a 2017-es mintatanterv, továbbá a Pénzügy és számvitel alapképzési szakon tanulmányaikat nappali tagozaton, a 2019-es mintatanterv szerint folytató hallgatók

Képzési és Kimeneti Követelménynek Szakmai nyelv I. és Szakmai nyelv II. tárgyak teljesítését írták elő. Ezek a tárgyak a képzési portfólióból a 2024/25-ös tanévvel kivezetésre kerülnek.

 • Azoknak a hallgatóknak, akik a 2023/24-es tanév kezdetéig sem Szakmai nyelv I., sem pedig a Szakmai nyelv II. tárgyat nem vették fel, nincs lehetőségük ezen tárgyak felvételére, nekik a 2023/24-es tanév őszi félévétől induló, új Szakmai nyelv tárgyat és a 2023/24-es tanév tavaszi félévétől induló Idegen nyelvű szakmai tárgyat kell teljesíteniük.

 • Azok a hallgatók, akik a Szakmai nyelv I. vagy Szakmai nyelv II. tárgyat a 2023/24-es tanév őszi féléve előtt már teljesítették, a 2023/24-es tanévben az adott nyelvből a másik Szakmai nyelv (a már teljesített tárgy függvényében a Szakmai nyelv I. vagy Szakmai nyelv II.) tárgyat felvehetik egyéni felkészülés keretében (kontaktórák nem kerülnek megtartásra). Lehetőségük van ugyanakkor arra is, hogy az adott nyelvből a 2023/24-es tanév őszi félévétől induló új Szakmai tárgyat vagy a 2023/24-es tanév tavaszi félévétől induló Idegen nyelvű szakmai tárgyat vegyék fel (a Szakmai nyelv I. és Szakmai nyelv II. tárgyak egyike helyett).

 • A 2024/25-ös tanévtől a Szakmai nyelv I. és Szakmai nyelv II. tárgyak nem kerülnek meghirdetésre, ettől kezdve a szakmai nyelvi képzésre vonatkozó követelmény csak a Szakmai nyelv tárgy és az Idegen nyelvű szakmai tárgy elvégzésével teljesíthető.

Felmentési lehetőségek

Nyelvvizsgával való kiváltás nem automatikus, ebben az esetben keresse a tanulmányi ügyintézőjét a Tanulmányi Osztályon.

Szakmai nyelv tárgy esetében mentesülhetnek az óralátogatási kötelezettség alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú (B2) nyelvvizsgával, azonban ez nem jelent vizsgamentességet is, tehát a tárgyat szükséges felvenni és vizsgát tenni belőle

Szakmai nyelv I. és a Szakmai nyelv II. tárgy is kiváltható

 • középfokú szaknyelvi (B2) vagy felsőfokú általános (C1) nyelvvizsgával, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből, tehát az ezek valamelyikével rendelkező hallgatóknak nem kell felvenniük idegen nyelvi tárgyakat.

 Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon tanulmányaikat nappali tagozaton, a 2023-as mintatanterv szerint folytató hallgatók

 1. A Szakmai nyelv tárgy 0 kredites kritérium követelményként jelenik meg és heti 4 gyakorlati órában kerül oktatásra angol és német nyelven, melyek közül mindkettőt kötelező teljesíteni, a tavaszi/őszi félévben.
 2. Ezen tárgyak teljesítését követően a képzésben kritérium követelmény az Idegen nyelvű szakmai tárgy amely mindkét félévben felvehető és egy online tananyag elsajátítását, valamint abból sikeres online vizsga letételét várja el. Ezt is mindkét nyelvből teljesíteniük kell a hallgatóknak.
 3. A Szakmai nyelv tárgyak és az Idegen nyelvű szakmai tárgyak sikeres teljesítését követően a hallgatónak az elvégzett tárgyakkal azonos idegen nyelveken Szaknyelvi szigorlatot kell tennie (tehát két szaknyelvi szigorlat letétele szükséges), amely az őszi és tavaszi félévben érhető el és tartalmát, valamint nehézségi fokát tekintve gyakorlatilag a középfokú szakmai nyelvvizsgának felel meg, azonban nyelvvizsgát nem ad

Felmentési lehetőségek

Nyelvvizsgával való kiváltás nem automatikus, ebben az esetben keresse a tanulmányi ügyintézőjét a Tanulmányi Osztályon.

Szakmai nyelv tárgy esetében mentesülhetnek az óralátogatási kötelezettség alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú (B2) nyelvvizsgával, azonban ez nem jelent vizsgamentességet is, tehát a tárgyat szükséges felvenni és vizsgát tenni belőle

Mentesülhetnek a szaknyelvi képzésben történő részvétel (tehát a Szakmai nyelv tárgy, az Idegennyelvű szakmai nyelv tárgy és a Szaknyelvi szigorlat mindegyike) alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú szaknyelvi (B2) vagy felsőfokú általános (C1) nyelvvizsgával, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből. 

A Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon tanulmányaikat nappali tagozaton, a 2020-as mintatanterv szerint folytató hallgatók

Képzési és Kimeneti Követelménynek Szakmai nyelv I. és Szakmai nyelv II. tárgyak teljesítését írták elő angol és német nyelven. Ezek a tárgyak a képzési portfólióból a 2024/25-ös tanévvel kivezetésre kerülnek.

 • Azoknak a hallgatóknak, akik a 2023/24-es tanév kezdetéig sem Szakmai nyelv I., sem pedig a Szakmai nyelv II. tárgyat nem vették fel, nincs lehetőségük ezen tárgyak felvételére, nekik a 2023/24-es tanév őszi félévétől induló, új Szakmai nyelv tárgyat és a 2023/24-es tanév tavaszi félévétől induló Idegen nyelvű szakmai tárgyat kell teljesíteniük angol és német nyelven.

 • Azok a hallgatók, akik a Szakmai nyelv I. vagy Szakmai nyelv II. tárgyat a 2023/24-es tanév őszi féléve előtt már teljesítették, a 2023/24-es tanévben az adott nyelvből a másik Szakmai nyelv (a már teljesített tárgy függvényében a Szakmai nyelv I. vagy Szakmai nyelv II.) tárgyat felvehetik egyéni felkészülés keretében (kontaktórák nem kerülnek megtartásra). Lehetőségük van ugyanakkor arra is, hogy az adott nyelvből a 2023/24-es tanév őszi félévétől induló új Szakmai tárgyat vagy a 2023/24-es tanév tavaszi félévétől induló Idegen nyelvű szakmai tárgyat vegyék fel (a Szakmai nyelv I. és Szakmai nyelv II. tárgyak egyike helyett).

 • A 2024/25-ös tanévtől a Szakmai nyelv I. és Szakmai nyelv II. tárgyak nem kerülnek meghirdetésre, ettől kezdve a szakmai nyelvi képzésre vonatkozó követelmény csak a Szakmai nyelv tárgy és az Idegen nyelvű szakmai tárgy angol és német nyelven történő elvégzésével teljesíthető.

Felmentési lehetőségek

Nyelvvizsgával való kiváltás nem automatikus, ebben az esetben keresse a tanulmányi ügyintézőjét a Tanulmányi Osztályon.

Szakmai nyelv tárgy esetében mentesülhetnek az óralátogatási kötelezettség alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú (B2) nyelvvizsgával, azonban ez nem jelent vizsgamentességet is, tehát a tárgyat szükséges felvenni és vizsgát tenni belőle

Szakmai nyelv I. és a Szakmai nyelv II. tárgy is kiváltható

 • középfokú szaknyelvi (B2) vagy felsőfokú általános (C1) nyelvvizsgával, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből, tehát az ezek valamelyikével rendelkező hallgatóknak nem kell felvenniük idegen nyelvi tárgyakat 

Alapképzéses hallgatók - Levelező tagozat

Emberi erőforrás, Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel alapképzési szakon tanulmányaikat levelező tagozaton, a 2023-as mintatanterv szerint folytató hallgatók

 1. Szakmai nyelv tárgy 0 kredites kritérium követelményként jelenik meg és heti 4 gyakorlati órában kerül oktatásra angol és német nyelven (melyek közül az egyiket kötelező teljesíteni), a tavaszi/őszi félévben.
 2. Ezen tárgy teljesítését követően kritérium követelmény az Idegen nyelvű szakmai tárgyat kell teljesíteniük, amely mindkét félévben felvehető és egy online tananyag elsajátítását, valamint abból sikeres online vizsga letételét várja el.
 3. A Szakmai nyelv tárgy és az Idegen nyelvű szakmai tárgy sikeres teljesítését követően a hallgatónak az elvégzett tárgyakkal azonos idegen nyelven Szaknyelvi szigorlatot kell tennie, amely az őszi és tavaszi félévben érhető el és tartalmát, valamint nehézségi fokát tekintve gyakorlatilag a középfokú szakmai nyelvvizsgának felel meg, azonban nyelvvizsgát nem ad

Felmentési lehetőségek

Nyelvvizsgával való kiváltás nem automatikus, ebben az esetben keresse a tanulmányi ügyintézőjét a Tanulmányi Osztályon.

Szakmai nyelv tárgy esetében mentesülhetnek az óralátogatási kötelezettség alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú (B2) nyelvvizsgával, azonban ez nem jelent vizsgamentességet is, tehát tárgyat szükséges felvenni és vizsgát tenni belőle

Mentesülhetnek a szaknyelvi képzésben történő részvétel (tehát a Szakmai nyelv tárgy, az Idegennyelvű szakmai nyelv tárgy és a Szaknyelvi szigorlat mindegyike) alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú szaknyelvi (B2) vagy felsőfokú általános (C1) nyelvvizsgával, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből

Emberi erőforrás, Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon tanulmányaikat levelező tagozaton a 2017-es mintatanterv, továbbá a Pénzügy és számvitel alapképzési szakon tanulmányaikat levelező tagozaton, a 2019-es mintatanterv szerint folytató hallgatók esetében

 • Lehetőséget biztosítunk a Simonyi Summer Social Entrepreneurship Programme tárgy elvégzésére, amely számukra a 2023/24-es tanévtől a B2-es tárgycsoportban jelenik meg kötelezően választhatóként.
 • Szintén lehetőségük van az Idegen nyelvű szakmai tárgy elvégzésére választható, 0 kredites kurzusként. Az Idegennyelvű szakmai tárgy a 2023/24-es tanév tavaszi félévétől vehető fel és egy online tananyag elsajátítását, valamint abból sikeres online vizsga letételét várja el.

Ezek csak lehetőségek, az oklevél továbbra is megszerezhető ezen tárgyak bármelyikének teljesítése nélkül is.  

Az idegen nyelvi követelmények összefoglaló táblázata elérhető a KTK weboldalán a Tantervek menüben.  

Szaknyelvi követelmények - angol tételsor

Szaknyelvi követelmények - német tételsor