Szaknyelvi követelmények - FOKSZ

Az elmúlt időszakban számos változás történt a felsőoktatásban elvárt, illetve elvárható idegen nyelvi képzés, tudás kapcsán. Ezek közül kiemelten fontos, hogy a nyelvvizsga nem írható elő követelményként a diploma megszerzéséhez, ugyanakkor az idegen nyelvű ismeretek megszerzésének lehetőségét a felsőoktatási intézménynek több területen továbbra is biztosítaniuk kell. 

Amennyiben a szaknyelvi követelményekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon nyugodtan tanulmányi ügyintézőjéhez a Tanulmányi Osztályon. 

Felsőoktatási szakképzés - Nappali tagozat

Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing,  Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szakon tanulmányaikat nappali tagozaton, a 2023-as mintatanterv szerint folytató hallgatók

 • Szakmai nyelv tárgy 0 kredites kritérium követelmény és heti 4 gyakorlati órában kerül oktatásra angol és német nyelven (melyek közül az egyiket kötelező teljesíteni), a tavaszi/őszi félévben.

Felmentési lehetőségek

Nyelvvizsgával való kiváltás nem automatikus, ebben az esetben keresse a tanulmányi ügyintézőjét a Tanulmányi Osztályon.

Szakmai nyelv tárgy esetében mentesülhetnek az óralátogatási kötelezettség alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú (B2) nyelvvizsgával, azonban ez nem jelent vizsgamentességet is, tehát a tárgyat szükséges felvenni és vizsgát tenni belőle

Mentesülhetnek a szaknyelvi képzésben történő részvétel alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú szaknyelvi (B2) vagy felsőfokú általános (C1) nyelvvizsgával, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből

Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Pénzügy és számvitel és a Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szakon tanulmányaikat nappali tagozaton, a 2017-es mintatanterv szerint folytató hallgatók

Képzési és Kimeneti Követelménynek Szakmai nyelvi alapok I. és Szakmai nyelvi alapok II. tárgyak teljesítését írták elő. Ezek a tárgyak a képzési portfólióból fokozatosan kivezetésre kerülnek.

 • Azoknak a hallgatóknak, akik a 2023/24-es tanév kezdetéig egyik Szakmai nyelvi alapok tárgyat sem vették fel, nincs lehetőségük ezen tárgyak felvételére, nekik a Szakmai nyelv tárgyat kell teljesíteniük.

 

 • Azok a hallgatók, akik az egyik Szakmai nyelvi alapok tárgyat a 2023/24-es tanév őszi féléve előtt már teljesítették, a 2023/24-es tanévben a másik Szakmai nyelvi alapok tárgyat felvehetik egyéni felkészülés keretében (kontaktórák nem kerülnek megtartásra).

 

 • A 2024/25-ös tanévtől a Szakmai nyelvi alapok I. és II. tárgyak nem kerülnek meghirdetésre, helyettük a Szakmai nyelv tárgyat kell felvenniük a hallgatóknak

Felmentési lehetőségek

Nyelvvizsgával való kiváltás nem automatikus, ebben az esetben keresse a tanulmányi ügyintézőjét a Tanulmányi Osztályon.

Szakmai nyelvi alapok I. és a Szakmai nyelvi alapok II. tárgy is kiváltható

 • középfokú általános (B2) vagy felsőfokú általános (C1) nyelvvizsgával, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből, tehát az ezek valamelyikével rendelkező hallgatóknak nem kell felvenniük idegen nyelvi tárgyakat.

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak a tanulmányaikat nappali tagozaton, a 2023-as mintatanterv szerint folytató hallgatók

 1. Szakmai nyelv tárgyat, amely 0 kredites kritérium követelményként jelenik meg és heti 4 gyakorlati órában kerül oktatásra angol és német nyelven (melyek közül az egyiket kötelező teljesíteni), a tavaszi/őszi félévben
 2. Ezen tárgyak teljesítését követően a képzésben kritérium követelmény az Idegen nyelvű szakmai tárgy amely a tavaszi félévben vehető fel és egy online tananyag elsajátítását, valamint abból sikeres online vizsga letételét várja el. 
 3. A Szakmai nyelv tárgy és az Idegen nyelvű szakmai tárgy sikeres teljesítését követően a hallgatónak az elvégzett tárgyakkal azonos idegen nyelven Szaknyelvi szigorlatot kell tennie, amely az őszi és tavaszi félévben érhető el és tartalmát, valamint nehézségi fokát tekintve gyakorlatilag a középfokú szakmai nyelvvizsgának felel meg, azonban nyelvvizsgát nem ad.

Felmentési lehetőségek

Nyelvvizsgával való kiváltás nem automatikus, ebben az esetben keresse a tanulmányi ügyintézőjét a Tanulmányi Osztályon.

Szakmai nyelv tárgy esetében mentesülhetnek az óralátogatási kötelezettség alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú (B2) nyelvvizsgával, azonban ez nem jelent vizsgamentességet is, tehát a tárgyat szükséges felvenni és vizsgát tenni belőle

Mentesülhetnek a szaknyelvi képzésben történő részvétel (tehát a Szakmai nyelv tárgy, az Idegennyelvű szakmai nyelv tárgy és a Szaknyelvi szigorlat mindegyike) alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú szaknyelvi (B2) vagy felsőfokú általános (C1) nyelvvizsgával, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből. 

Felsőoktatási szakképzés - Levelező tagozat

Gazdálkodási és menedzsment és a Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szakon tanulmányaikat levelező tagozaton, a 2023-as mintatanterv szerint folytató hallgatók

 • Szakmai nyelv tárgy 0 kredites kritérium követelményként jelenik meg és heti 4 gyakorlati órában kerül oktatásra angol és német nyelven (melyek közül az egyiket kötelező teljesíteni), a tavaszi/őszi félévben.

Felmentési lehetőségek

Nyelvvizsgával való kiváltás nem automatikus, ebben az esetben keresse a tanulmányi ügyintézőjét a Tanulmányi Osztályon.

Szakmai nyelv tárgy esetében mentesülhetnek az óralátogatási kötelezettség alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú (B2) nyelvvizsgával, azonban ez nem jelent vizsgamentességet is, tehát a tárgyat szükséges felvenni és vizsgát tenni belőle

Mentesülhetnek a szaknyelvi képzésben történő részvétel  (tehát a Szakmai nyelv tárgy) alól

 • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú szaknyelvi (B2) vagy felsőfokú általános (C1) nyelvvizsgával, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből, tehát nekik nem szükséges felvenniük a tárgyat. 

Gazdálkodási és menedzsment és a Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szakon tanulmányaikat levelező tagozaton, a 2020-as mintatanterv szerint folytató hallgatók

 • Lehetőséget biztosítunk a Simonyi Summer Social Entrepreneurship Programme tárgy elvégzésére, amely számukra a 2023/24-es tanévtől a B2-es tárgycsoportban jelenik meg kötelezően választhatóként.
 • Szintén lehetőségük van az Idegen nyelvű szakmai tárgy elvégzésére választható, 0 kredites kurzusként. Az Idegennyelvű szakmai tárgy a 2023/24-es tanév tavaszi félévétől vehető fel és egy online tananyag elsajátítását, valamint abból sikeres online vizsga letételét várja el. 

Ezek csak lehetőségek, az oklevél továbbra is megszerezhető ezen tárgyak bármelyikének teljesítése nélkül is.  

Az idegen nyelvi követelmények összefoglaló táblázata elérhető a KTK weboldalán a Tantervek menüben.