Szaknyelvi követelmények - MSc

Az elmúlt időszakban számos változás történt a felsőoktatásban elvárt, illetve elvárható idegen nyelvi képzés, tudás kapcsán. Ezek közül kiemelten fontos, hogy a nyelvvizsga nem írható elő követelményként a diploma megszerzéséhez, ugyanakkor az idegen nyelvű ismeretek megszerzésének lehetőségét a felsőoktatási intézménynek több területen továbbra is biztosítaniuk kell. 

Amennyiben a szaknyelvi követelményekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon nyugodtan tanulmányi ügyintézőjéhez a Tanulmányi Osztályon. 

Mesterképzés - Nappali és Levelező tagozat

Marketing, a Pénzügy, valamint a Vezetés-szervezés mesterképzési szakon tanulmányaikat nappali és levelező tagozaton, a 2023-as mintatanterv szerint folytató hallgatók

  1. Az Idegen nyelvű szakmai tárgy mintatanterv szerint a 3. félévben szerepel, azonban a tanulmányok ideje alatt bármikor teljesíthető egy online tananyag elsajátításával, valamint abból sikeres online vizsga letételével.
  2. Az Idegen nyelvű szakmai tárgy sikeres teljesítését követően a hallgatónak az elvégzett tárggyal azonos idegen nyelven Szaknyelvi szigorlatot kell tennie, amely az őszi és tavaszi félévben érhető el és tartalmát, valamint nehézségi fokát tekintve gyakorlatilag a középfokú szakmai nyelvvizsgának felel meg, azonban nyelvvizsgát nem ad.

Felmentési lehetőségek

Mentesülhetnek a szaknyelvi képzésben történő részvétel (tehát az Idegennyelvű szakmai tárgy és a Szaknyelvi szigorlat mindegyike) alól

  • azok a hallgatók, akik rendelkeznek középfokú szaknyelvi (B2) vagy felsőfokú általános (C1) nyelvvizsgával, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből

Azok a hallgatók, akik mesterképzési tanulmányaikat a 2022/23-as tanév tavaszi félévében kezdték meg és a mintatanterv szerinti képzési időnél rövidebb idő alatt végeznek, egyéni kérelem alapján részleges vagy teljes mentesítést kérhetnek az idegen nyelvi képzés alól. 

Marketing, a Pénzügy, valamint a Vezetés-szervezés mesterképzési szakon tanulmányaikat nappali és levelező tagozaton, a 2017-es mintatanterv szerint folytató hallgatók

  • Lehetőséget kínálunk a Business Development mesterképzés vagy a Management and Leadership mesterképzés B2-es tárgycsoportjából egy hat kredites tárgy kötelezően választhatóként történő felvételére.
  • Szintén lehetőségük van az Idegen nyelvű szakmai tárgy elvégzésére választható, 0 kredites kurzusként. Az Idegennyelvű szakmai tárgy a 2023/24-es tanév tavaszi félévtől számukra bármikor felvehető és egy online tananyag elsajátítását, valamint abból sikeres online vizsga letételét várja el.

Ezek csak lehetőségek, az oklevél továbbra is megszerezhető ezen tárgyak bármelyikének teljesítése nélkül is.

Az idegen nyelvi követelmények összefoglaló táblázata elérhető a KTK weboldalán a Tantervek menüben.