fbpx Crocus | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Crocus

2019. június 24. 13:44

A villányi Crocus Gere Hotel & Resort új weboldalának tervezésében és célcsoportjai mélyebb megismerésében kérte segítségünket. Hallgatóinkkal közösen 2018 őszén dolgoztunk a hotellel.

A villányi Crocus Gere Hotel & Resort számára végzett kutatási projektnek több célja volt: egyrészt a jelenlegi vendégkör vizsgálata, valamint a hotel pozíciójának leírása, továbbá a lehetséges jövőbeli fejlődési irányok kijelölése.

Ezen célok teljesülését egy komplex kutatási design támogatta. Desk research elemzést végeztünk a pozíció leírása, és a borhotel, mint fogalom tisztázása céljából, valamint a hazai borhotel piac feltérképezése végett. Kérdőíves megkérdezést végeztünk, ami a vendégkör véleményének megismerését támogatta. Innovatív kutatási eszközöket (online közösségek és szemkamerás mérés) alkalmazva adtunk javaslatot arra, hogy milyen jövőbeli irányok lehetnek fontosak a hotel számára mind a célcsoport, mind a nyújtott szolgáltatások köre kapcsán.

A projekten marketing mesterképzésre járó hallgatókkal dolgoztunk közösen.