PUBLIKÁCIÓK, FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

Az absztraktkötet innen tölthető le. 

A konferencia jelentkezés során választhat, hogy folyóiratban vagy elektronikus konferenciakötetben szeretne megjelenni. Mindkét esetben a jelentkezés során egy absztraktot kell feltöltenie. Az absztrakt elvárt hossza 1500-3000 közötti. Az absztrakt benyújtható akár magyar, akár angol nyelven.

Az absztrakt formai mintája innen tölthető le.

A beküldött absztraktja elfogadást követően egy elektronikus absztraktköteten kerül megjelentetésre, akár folyóiratban, akár az elektronikus konferenciakötetben való megjelenést választja.

A konferenciadíj megfizetésre a megjelenés feltétele. A fizetés elmaradása esetén az absztraktja, benyújtott cikke az absztraktkötetből, konferenciakötetből és a folyóirat lektorálási folyamatából visszavonásra kerül.

 

Amennyiben folyóiratban szeretne publikálni:

A beküldött absztraktokat a választott folyóiratokkal egyeztejük. Amennyiben az absztraktját a választott folyóirat elfogadja, értesítjük erről, ezt követően minden további folyamatot a folyóirat vesz át. A cikkét a folyóirat követelményei szerint kell elkészítenie. A lektorálási folyamatot és a döntést a cikk elfogadásáról a folyóirat végzi. Nincs garancia a cikke elfogadására. Amennyiben a cikke elutasításra kerül, a cikk elektronikus konferenciakötetébe való áttételre nincs lehetőség.

A választható folyóiratoktól lentebb olvashat bővebben.

 

Amennyiben az elektronikus konferenciakötetben szeretne publikálni:

Amennyiben az absztraktja elfogadásra kerül, a teljesen kidolgozott cikket e-mailben a ffisc [at] ktk.pte.hu e-mail címre kell beküldenie 2022 március 20-ig, Word formátumban (PDF formátumú cikket nem tudunk befogadni). A formai követelményeket itt töltheti le.

A beküldött cikke kettős vakbírálati folyamaton esik át. Ennek eredményéről e-mailben értesítjük. A lektorálás eredménye alapján a cikke módosítására lehet szükség. Az elfogadott cikkek az ISBN számmal ellátott elektronikus konferenciakötetben kerülnek megjelentetésre. 

 

Publikáláshoz választható folyóiratok:

Acta Oeconomica Universitatis Selye

Nyelv: kizárólag angol

Témakörök: kis- és középvállalkozások, vállalkozástan, üzleti gazdaságtan, üzleti menedzsment, marketing, kereskedelem, CSR, innováció, családi vállalkozások, nemzetközi menedzsment, nemzetközi marketing

Cikkek elvárt hossza: 12 oldal

Szerzői útmutató:http://acta.fei.ujs.sk/

 

Civil Szemle

Nyelv: magyar vagy angol

Témakörök: közösségek és civil társadalom, civil szektor, civilség, digitális társadalom, oktatás, digitális társadalom, digitális állampolgárság

Cikkek elvárt hossza: 22 oldal / kb. 40 000 karakter

Szerzői útmutató: http://www.civilszemle.hu/folyoirat/

 

Hungarian Cultural Studies

Nyelv: magyar vagy angol

Támakörök: A magyar kultúra a társadalomtudományokban és a bölcsészettudományokban

Cikkek elvárt hossza: 4 000 – 7 000 szó

Szerzői útmutató: http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/about/submissions#authorGuidelines

 

Közgazdász Fórum / Forum on Economics and Business

Nyelv: magyar vagy angol

Témakörök: közgazdaságtan és üzlet elméleti-módszertani kérdései, illetve bármely gazdasági jellegű témakör, mely Erdély, Románia szempontjából fontosnak tekinthető (kifejezetten más országokról szóló cikkek nem megfelelőek)

Cikkek elvárt hossza: 6 000 – 10 000 szó

Szerzői útmutató: http://193.231.19.17/kozgazdaszforum.ro/index.php?page=static&pageid=8

 

Marketing & Menedzsment

Nyelv: magyar vagy angol

Témakörök: marketing, menedzsment, pénzügy, turizmus

Cikkek elvárt hossza: 15 - 20 oldal / 27 000 - 36 000 karakter szóközökkel együtt

Szerzői útmutató: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/information/authors

 

Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok / Multidisciplinary Challenges, Diverse Responses

Nyelv: magyar vagy angol

Témakörök: mezőgazdaság, gazdaságpolitika, gazdasági jog, kereskedelem, logisztika, menedzsment, munkaerőpiac, nemzetközi menedzsment, pénzügy, politikatudományok (politológia), regionális gazdaságtan, turizmus

Cikkek elvárt hossza: 40 000 – 60 000 karakter szóközökkel együtt

Szerzői útmutató: https://ojs3.mtak.hu/index.php/mksv/requirements

 

Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok / Tourism and Rural Development Studies

Nyelv: magyar vagy angol

Témakörök: turizmusmenedzsment, regionális- és területfejlesztés és menedzsment, helyi önkormányzatok turizmusfejlesztése

Cikkek elvárt hossza: 30 000 – 40 000 karakter szóközökkel együtt

Szerzői útmutató: https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/szerzoinknek/

 

Tudásmenedzsment

Nyelv: magyar vagy angol (csak különszámban)

Témakörök az angol nyelvű különszámban: az oktatás jövője, kulturális szervezetek, a tanulás trendjei a kulturális intézményekben és szervezetekben

Témakörök a magyar nyelvű cikkekhez (nem különszám): HR, munkaerőpiac, kultúra, oktatás és oktatáspolitika, közösségszervezés

Az angol nyelvű különszámba a teljes cikk leadási határideje: 2022. május 31.

Cikkek elvárt hossza: 25 000 – 40 000 karakter szóközök nélkül

Szerzői útmutató: https://btk.pte.hu/hu/hfmi/tudasmenedzsment