Borgulya Istvánné MTA Arany Életpálya díjas

2023. december 18. 09:54

A Magyar Tudományos Akadémia Cursus vitae aureus, (Arany Életpálya) díjjal ismerte el Karunk nyugalmazott oktatóját, egyetemi magántanárt Dr. Borgulya Istvánnét. A jelentős elismerést Tanárnő az üzleti kommunikáció és a kommunikációmenedzsment területén végzett több évtizedes kutatómunkájáért, tudományszervező tevégenységéért érdemelte ki, amelyhez ezúton is gratulálunk! 

Dr. Borgulya Istvánné a Kar alapító oktatói közé tartozik, 1972-ben csatlakozott az akkor mindössze két éve működő pécsi kihelyezett közgazdasági tagozat tanári gárdájához. Fél évszázados oktatói, kutatói munkája, nemzetközi tudományos jelenléte, tudományszervező tevékenysége az, ami példaértékűvé teszi az életművét. 

 

“Ez egy nagyon világos láncra felfűzött 50 év volt. Mint nyelvész, egy idő után úgy láttam, hogy sokkal szélesebb összefüggésben kellene a nyelvvel foglalkozni, nem önmagában a jelrendszerrel, hanem inkább a kommunikációval, az üzleti kommunikációval és annak az interkulturális aspektusaival. A kommunikációmenedzsment – az én szűkebb kutatási területem - arra fókuszál, hogy mi minden tényező befolyásolja a kommunikációt és hogyan legyen az oly módon szervezett, ahogy az az adott szervezet számára a legelőnyösebb.” 

 

Borgulya Istvánné nyelvész végzettségű bölcsészként került a pécsi közgazdasági tagozat oktatói közé, szakterülete a vezetéstudomány egy sajátos interdiszciplináris ága, a szervezeti, vállalati kommunikációmenedzsment. Sajátossága, hogy gazdálkodás-, kommunikáció-, kultúra-, nyelvtudományi és infokommunikációs aspektusokat ötvöz. 

 

“A szervezeti vezetők tisztában vannak azzal, hogy az eredményességet döntő módon meghatározza a jól szervezett és működtetett kommunikáció. E terület komplex művelésének azonban Magyarországon nem voltak előzményei. Így az MTA GTB-n belül a kommunikációmenedzsment albizottság, illetve munkabizottság és egy országot átfogó kutatói és vállalati-akadémiai-hálózat létrehozása nagy előre lépést jelentett. Örülök, hogy szakmatársaimmal az ilyen kutatások és oktatás elindításával, majd összefogásával és művelésével hozzá járultunk és járulunk ma is a szervezetvezetés eredményességének növeléséhez.” 

 

Kutatói munkája mellett szaknyelvi oktatóként, később az Üzleti Kommunikáció és Idegennyelvi Tanszék vezetőjeként dolgozott. Az oktatás, a mindennapos munka a hallgatókkal, a tananyag folyamatos frissen tartása éppúgy kiemelt szerepet játszott a kari munkájában, mint a tudományos munka vagy a tankönyvírás. 

 

“Nagyon sok tankönyvet is írtunk, mert a tankönyvírás kifejezetten az oktatást szolgálja és erre nagy örömmel gondolok vissza. Az oktatómunkát egyébként mindig is komolyan vettem, igyekeztem az órákra bevinni azokat az új nézőpontokat, témákat, amiket a kutatás hozott.” 

 

Nevéhez is fűződik a gazdasági szakfordítói képzés elindítása és több szakirány kidolgozása, bevezetése is a Közgazdaságtudományi Karon amellett, hogy 1984-ben szervezésében indult meg és 1987-ig irányítása alatt folyt Pécsett az állami nyelvvizsgáztatás. Tanszékvezetőként fontos célja volt a folyamatos külföldi tapasztalatszerzés ösztönzése és a tanszék oktatóinka bekapcsolása nemzetközi kutatási projektekbe. 

Bár ma már órarendszerűen nem oktat, számos intézmény - köztük a PTE Közgazdaságtudományi Kara is - hívja előadásokat, gyakorlati kurzusokat tartani és számít a szakmai iránymutatására, kutatói tapasztalatára a PhD képzésben. A nyugdíjas években a kutatómunka került előtérbe, de folyamatos a kapcsolata a területén dolgozó fiatal kollégákkal, akiknek az útját a megváltozott tudományos környezetben is segíti.  

 

“Vannak fiatalok, akik kommunikációmenedzsmenttel és a hozzá tartozó területekkel foglalkoznak. Sokkal világosabbak most az elvárások, mint az én indulásomkor volt. Mi sokkal inkább magunkra voltunk hagyva annak az összes szépségével és szabadságával és annak az összes buktatójával. Fiatal kollégáimnak szinte kényszer a publikáció, nem is akárhol, lehetőleg külföldön. Hogy ez jó-e? Is-is. A kutatás olyan terület, ahol jó, ha van ideje megérlelődni egy-egy témának és a kutatónak van ideje igazán tájékozottnak lenni a nemzetközi irodalomban. Attól félek, hogy ez a kutatási kényszer nem ad nekik elég időt ahhoz, hogy elég sokat olvassanak, élvezettel elmélyüljenek valamiben. 

 

Borgulya Istvánné több, mint 50 éves életpályája példaként állhat a mai oktató-kutatógeneráció előtt. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet valaki jó egyetemi oktató, a tudományos életben sikeres kutató, az alábbiakat fogalmazta meg: 

“Nagyon konzekvens logikus gondolkodással, szigorú önkritikával, nagyfokú igényességgel. Nem szabad fél megoldásokkal beérni, csak azért, hogy nyomdába kerüljön valami.  Én azt kívánom a fiataloknak, hogy tudják azt kutatni, amiben valóban örömüket lelik. Mert minőségit azon a területen tud nyújtani az ember, amit tényleg belső motivációval tud követni.” 

Kapcsolódó Híreink

Farkas Ferenc Ösztöndíjpályázat 2024

Idén is meghirdetésre került a Farkas Ferenc Ösztöndíj! Az Ösztöndíj célja, hogy elismerje és támogassa a Kar azon..

Pécsiközgáz Bootcamp 2024

A Pécsiközgáz újra meghirdeti nyári táborát olyan gimnáziumi diákok számára, akik érdeklődnek a közgazdász képzések..

Módszertani kiválósági program oklevélátadó 2024

Tegnap, május 23-án nagy sikerrel zajlott le Karunk Módszertani Kiválósági Program oklevélátadó ünnepsége. Az eseményen..

Beszámoló az ITHAS 2024-es tanulmányi hajóútról

Nagy sikerrel zárult az ITHAS (International Tourism and Hospitality Academy at Sea) 2024-es programja.

ÚJABB HÁROM ÉVIG MINŐSÍTETT SZAKKOLLÉGIUM A JPKSZ

2024 tavaszán a Minősítő Bizottság döntése értelmében a PTE-KTK Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium sikeresen..

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati kiírás 2024

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat a 2024/2025-es tanévre

Pályázati kiírás megüresedett állami ösztöndíjas helyekre

A megüresedett állami ösztöndíjas helyekre 2024. június 21. (péntek) 12 óráig van lehetőség jelentkezni.

Fojtik János díj Pályázati felhívás 2024

Pályázati felhívás A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Fojtik János díjat hirdet meg hallgatóinak éves..