fbpx GYIK - Távoktatás, tanulmányok, vizsgák és egyéb aktuális kérdések és válaszok | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

GYIK - Távoktatás, tanulmányok, vizsgák és egyéb aktuális kérdések és válaszok

2020. március 14. 19:04

Kedves Hallgatóink!

Folyamatosan érkeznek be hozzánk az új helyzettel kapcsolatos kérdések, amelyek mindegyikére igyekszünk gyorsan reagálni. Jelen pillanatban is dolgozunk azon, hogy az oktatás a megváltozott feltételek mellett is zavartalanul, a Pécsiközgázra jellemző magas minőségben folytatódhasson.

Vannak ezért olyan kérdések, amikre már most tudunk válaszolni, de sajnos vannak még olyanok is, amelyek megválaszolásához további időre van szükségünk. A kormányrendelet értelmében a március 16-20 közötti előrehozott tavaszi szünet ad lehetőséget nekünk arra, hogy március 23-tól kezdődően minden felmerülő kérdést megválaszoljunk.

Az eddig beérkezett kérdéseket összesítettük, ahogyan ezt a későbbiekben is folyamatosan tesszük majd és megosztjuk a válaszokat ezen a mindenki számára elérhető felületen.

Kérjük, hogy ezt a linket Önök is osszák meg hallgatótársaikkal, hogy a kommunikáció a lehető leghatékonyabban működhessen.

Természetesen várjuk további kérdéseiket a kialakított űrlapon.

Maradjunk kapcsolatban és vigyázzanak Magukra, Szeretteikre!

Pécs, 2020. március 14.

Dr. Schepp Zoltán, dékán

 

Oktatói fogadóórák >

 

Gyakran Ismételt Kérdések

TÁVOKTATÁS

Mit jelent pontosan a távoktatás?

Távoktatás alatt azt kell érteni, hogy az oktatók a Kar által megadott felületeken (várhatóan Neptun, MS Office 365, Moodle) fogják az órai anyagokat (elmélet/gyakorlat) megosztani. Ez történhet prezentáció, videó, feldolgozandó szakirodalom, esettanulmány stb. formájában.

Milyen segítséget kap ez alatt az időszak alatt a hallgató az oktatójától?

Az oktatók a normál tanítási rendre történő visszaállásig az óráikhoz rendelhető tananyagokkal, feladatokkal fogják ellátni a hallgatókat, hogy tanulmányaikkal a megfelelő ütemben tudjanak haladni. A kapcsolatot online fogják tartani a hallgatókkal.

A gyakorlati órák anyagait, hogy lesz képes a hallgató feldolgozni?

A gyakorlati órák anyagait példákon, esettanulmányokon keresztül tudják feldolgozni. Ennek előfeltétele, hogy az elméleti anyagokat a gyakorlati feladatok előtt az oktató által megadott szakirodalomból elsajátítják.

Minden tantárgyat teljesíteni lehet-e a kialakult helyzetben távoktatásos formában?

Igen, minden tárgy esetében biztosítani fogjuk a teljesítés lehetőségét.

A tudásközpont zárva tartása miatt a szakdolgozatok elkészítéséhez szükséges szakirodalom honnan érhető el?

A Kar a hallgatói részére nyilvánossá fog tenni egy ajánlást, amely tartalmazni fogja mindazon, online elérhető és díjmentes felületeket, ahol a szakdolgozatok elkészítéséhez szükséges szakirodalmak elérhetők. Ez az ajánlás időközben már el is készült és elérhető.

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (EKTK) koronavírus miatt kihirdetett vészhelyzet okán szintén bezárt, szerencsére azonban a könyvtár számos szolgáltatása online is elérhető, ezeket foglaltuk össze pár pontban Szeberényi Gábor, az EKTK főigazgatójának távoli eléréssel és távoktatás támogatásával kapcsolatos tájékoztatója alapján.

Segítség a szakdolgozatírásban - online hozzáférhető szakirodalmi források

Hogyan fognak lezajlani a szakdolgozati konzultációk?

A konzultációk online fognak lezajlani, ennek elsődleges felülete az e-mail.

A távoktatás ugyanazon időpontokban fog zajlani, mint amikor a tantermi órák voltak?

Igen, tervezetten az oktatók az órarendben rögzített órák idején rendelkezésre fognak állni, és a megadott felületen elérhetők lesznek.

 

VIZSGÁK:

Az egyetemi zárthelyi dolgozatok és vizsgák hogy alakulnak, ha ez a helyzet hosszabb távon fog fennállni?

A vizsgákat és a zárthelyi dolgozatokat is online fogjuk lebonyolítani. Várhatóan a Neptun, az Unipoll, az MS Office 365 valamint a Moodle lesznek.

Hogyan fognak zajlani a záróvizsgák?

Tervezetten a szokásos rendszer szerint, amint a veszélyhelyzeti korlátozásokat feloldják.

Hogyan tudom teljesíteni a tárgyak követelményeit?

A tárgyak követelményeit online tudják teljesíteni, dolgozatok, beadandó feladatok, egyéni munka, esettanulmány feldolgozás formájában.

Ha netalán Vizsga időszakig kihúzódna, vagy ZH-t itt kell írnunk neten keresztül és elmenne a netem (mert szokott olyat, hogy újra kell indítanom ami 10-15 percig is eltarthat), akkor abban az esetben elbuktam/megbuktam?

Az oktatók időintervallumot fognak megadni a vizsgák teljesítéséhez, így kérjük, próbálják meg olyan időszakban kitölteni a tesztet, amikor stabil hálózattal rendelkeznek. Természetesen amennyiben hiba lépne fel, úgy kérem, hogy azt amint tudja jelezze az oktató részére, hogy egyeztessék majd a teendőket, lehetséges alternatív egyéni időpontot.

A digitális záróvizsgáztatás és mesterképzési felvételi elbeszélgetések eljárásrendjét a 3/2020. számú dékáni utasítás, míg a vizsgaidőszaki normál vizsgák digitális lebonyolításáról a márciusban kiadott 2/2020. sz. dékáni utasítás (azon belül konkrétan az 5-6. §) szabályozza. Az utasítások teljes szövege ide kattintva elérhető a kari honlapon.

 

TANÉV RENDJE:

Változik-e a szakmai gyakorlattal kapcsolatos akkreditációs lapok leadási határideje?

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos akkreditációs adatlapok beérkezési határidejét 2020.05.16-ra módosítjuk.

Változik-e a szakdolgozat beadási határideje?

A jelen szemeszterben szakdolgozatot leadó hallgatók esetén eltekintünk a késedelmi díjak befizetésétől késedelmes leadás esetén. A késedelmes leadási dátumot automatikusan beállítottuk minden hallgató esetében, így nem szükséges azt kérvényezniük a témavezető oktatótól.

Változik-e a záróvizsgák időpontja?

Jelenleg nem tervezzük megváltoztatni a záróvizsgák időpontját, de természetesen a tanév rendjét meg fogjuk változtatni amint a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat feloldják, illetve amennyiben a korlátozások felülírják az előre rögzített határidőket.

Változik-e a felvételi elbeszélgetések időpontja?

Jelenleg nem tervezzük megváltoztatni a felvételi elbeszélgetések időpontját, de természetesen a tanév rendjét meg fogjuk változtatni amint a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat feloldják, illetve amennyiben a korlátozások felülírják az előre rögzített határidőket. Természetesen ezzel a kérdéssel kapcsolatban a Kormány álláspontját is szükséges megvárni, mivel a felvételi eljárásban megjelölt határidőket központilag határozzák meg.

A nyelvvizsga időpontok elhalasztása miatt lesz-e lehetőségem később záróvizsgát tenni?

2020. tavaszi nyelvvizsga időpontra már igazoltan bejelentkezett – hallgatóink számára a Kar vezetése a következő segítséget tudja nyújtani: a rendkívüli helyzetre tekintettel az érintett hallgatók számára (amennyiben a nyelvvizsgára történt bejelentkezést hitelt érdemlően igazolják) kivételesen engedélyezzük, hogy utólagos tárgyfelvétellel akár mindkét szakmai nyelvi tárgyat jelen félévben felvegyék, és az oktatóval egyeztetett követelményrendszer mellett teljesítsék. Mindkét szakmai nyelvi tárgy sikeres teljesítése esetén záróvizsgát tehetnek, és diplomájukat nyelvvizsga nélkül is megszerezhetik.

 

TECHNIKAI FELTÉTELEK:

Milyen eszközökön érhetem el a MS Teams alkalmazást?

A MS Teams alkalmazás bármilyen számítógépen (PC, laptop), tableten, sőt mobiltelefonon is elérhető a PTE hallgatói számára. Javasoljuk, hogy az alkalmazást telepítsék az eszközre és úgy használják. Bejelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat, illetve a Teams kliens letöltéséhez és használatbavételéhez segítséget, valamint videós képzést a  https://iig.pte.hu/teams oldalon talál. 

Webkamera szükséges-e a távoktatás során?

Nem minden esetben, de várhatóan szükség lesz a webkamerára.

Mit tegyek, ha nem rendelkezem megfelelő kapacitású eszközzel?

Kérjük, hogy jelezze részünkre a következő felületen: https://ktk.pte.hu/hu/form/koronavirus-forum Korlátozott számban tudunk eszközöket átmeneti időre biztosítani a hallgatóink számára.

 

KOLLÉGIUM, DIÁKIGAZOLVÁNY, IGAZOLÁSOK, SZAKMAI GYAKORLAT

Amennyiben az szükséges, hogyan maradhatok a kollégiumban?

A 3/2020. Rektori rendelet mellékletét képző kérvényt szükséges beadni a Neptunon keresztül, a szokásoknak megfelelően az Ügyintézés/kérvények menüpont alatt. Bővebben: 3/2020. számú rektori utasítás - a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működésének rendjéről  és Méltányossági kérelem 3/2020. rektori utasításhoz.

Meddig érvényes a diákigazolványom, mikor tudok bemenni az érvényesítő matricáért?

A 2019/2020. tanév I. félévi érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok március 31-i után is, a veszélyhelyzeti állapot beszüntetése után még 15 napig érvényben lesznek, azt a közlekedési társaságok el fogadják. Az érvényesítő matricáért így nem kell külön bejönnie a hallgatónak, mivel azt a jelenleg érvényben lévő korlátozások tiltják.

Hogyan kapom meg a határozataimat, illetve hogyan tudom eljuttatni a kérvényeimet a TO-ra?

A kérvényeket lehetőleg szkennelve/lefényképezve a to [at] ktk.pte.hu e-mail címre juttassák el. A kérvényekkel kapcsolatban született határozatokat, illetve az igényelt igazolásokat szkennelve, illetve postai úton juttatjuk el a hallgatókhoz.

Sport tárgyak teljesítése

Amennyiben van arra lehetőség, hogy a külső intézményt, ahol jelenleg is a sport I. és II. tárgyat teljesíti, folyamatosan tudja látogatni, abban az esetben ezt kihasználva teljesítheti a tárgyat. Amennyiben az intézmény bezár, illetve amennyiben az Egyetem által meghirdetett kurzust vett fel, abban az esetben a veszélyhelyzeti rendelkezések után szükséges a tárgy teljesítése.

Folytathatom-e a szakmai gyakorlatomat, amennyiben a cég biztonságos körülményeket teremt a munkahelyen és/vagy home office keretein belül tud foglalkoztatni?

Az első esetben kérjük türelmét, a Rektori utasítással kapcsolatosan állásfoglalást szükséges kérnünk Rektor úrtól és az Operatív törzstől. A második esetben, azaz a home office-ban történő teljesítést támogatja a Kar.

A PTE Operatív Stáb a 3/2020. (III. 12.) állásfoglalását a PTE hallgatóinak gyakorlati képzésben folytatott tevékenysége kapcsán akként módosítja, hogy az Egyetem gyakorló intézményeiben, illetve egyéb partnerszervezeteiben szakmai gyakorlataikat végző hallgatók 2020. március 13. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig szakmai gyakorlattal összefüggő tevékenységüket abban az esetben függesszék fel, amennyiben a gyakorlati képzésben való részvétel – a gyakorlati képzést biztosító intézménnyel, illetve partnerszervezettel történt egyeztetés mellett – online módon nem lehetséges. Tehát a home office-ban történő teljesítés lehetséges, ajánlott. Amennnyiben szakmai gyakorlati probléma, kérdés merülne fel, kérjük, hogy jelezzék Hargitai Ildikó és Nagy Norbert felé.

Kapcsolódó Híreink

Ingyenes last minute online matematika érettségi konzultáció

Közeledve az érettségihez, szeretnénk az utolsó pillanatban is segítséget nyújtani mindazoknak, akik rettegve várják a matematika érettségi napját.

UTOLSÓ FONTOS DÁTUM A PONTHIRDETÉSIG

Az egyetemi jelentkezés mondhatni izzasztó akadálypálya: kitalálni, megnézni, összeszedni, kitölteni, feltölteni, hiánypótolni, megszámolni mindent..

FINTECH MENEDZSMENT SZAKKÖZGAZDÁSZ / SPECIALISTA KÉPZÉS INDUL A PÉCSIKÖZGÁZON

Ajánljuk a FinTech iránt érdeklődők számára, akik pénzügyi területen kívánnak digitális és innovációs vezetőkké válni és azoknak, akik szeretnének..

35. OTDK KÖZGAZDASÁGI SZEKCIÓJÁNAK EREDMÉNYEI

2021. április 22. és 24. között zajlott az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdasági Szekciója Sopronban. Az 564 bemutatott pályamű között..