Dr. Rideg András

adjunktus
63383
ridega [at] ktk.pte.hu
B117
Csütörtök: 07:45-09:15, szakkollégisták, szakdolgozók és a mentorprogram hallgatói számára külön (emailen előre egyeztetett) időpont is biztosítható

Közgazdász BSc, MSc, PhD, környezetmérnök BSc, innováció menedzser. Több évet dolgozott a versenyszférában gyakornoki, alkalmazotti és közepes vezetői pozíciókban, elsősorban a klasztermenedzsment, pályázatírás és projektmenedzsment területein. Kipróbálta magát vállalkozóként is. 2012 óta folytat felsőoktatási tevékenységet, pályája során több mint harminc különböző tantárgyat oktatott magyar és angol nyelven, felsőoktatási szakképzési, alapképzési és mesterképzési szinten. A legfontosabb tárgykörök az alábbiak: gazdálkodástani alapozó és ismeretszintetizáló kurzusok, menedzsment alapozó és szakos tárgyak, pénzügy alapozó kurzusok. A legfontosabb tantárgyak az alábbiak: Üzleti gazdaságtan; A gazdaságtudományok alapjai; Stratégiai és üzleti tervezés; Kisvállalkozás menedzsment; Komplex vállalati esettanulmányok feldolgozása; Vállalati pénzügyek. Több mint másfél tucat minőségi publikáció (folyóirat szakcikk) szerzője vagy társszerzője, a lényeges magyar és angol nyelvű konferencia-előadásainak számossága eléri a negyvenet. MTMT azonosító száma: 10021546. Életkorarányos tudományos teljesítménye (magyarországi tudományterületi összevetésben) az 1. decilisben (97%) helyezkedik el. Kutatási területe a KKV-k kompetencia-alapú (mikroszintű, vállalati) versenyképességének és a KKV-k tulajdonosi nézőpontú pénzügyi teljesítményének nagymintás empirikus vizsgálata, valamint a két terület összefüggéseinek elemzése. Kutatási érdeklődése a modern felfedezés orientált stratégai menedzsment irányzatok alábbi területeinek kapcsolataira terjed ki: vezetői kogníció és vezetői döntéshozatal; a döntés és végrehajtás összhangját biztosító szervezeti struktúra szerkezeti jellemzői; kompetenciakonfigurációk (üzleti modellek) versenye. Jelenleg: a PTE-KTK Kvantitatív Menedzsment Intézet adjunktusa; a Kis- és Középvállalati Versenyképesség Kutató Központ (KKVVKK), a Regional Innovation and Entrepreneurship Research Center (RIERC), a Global Competitiveness Project (GCP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) kutatója; a PTE-KTK Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság (KPÖB) tagja; a PTE mentorhálózat KTK mentorklub vezető mentora; a PTE-KTK Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ mentora és a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium (JPKSZ) elnöke.

Publikációk

Lukovszki, L. – Sipos, N. – Rideg, A. – Vörös, Zs. (2022):
Relationships and personality roots of entrepreneurs' value creation motivation. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.

Balogh, G. – Sipos, N. – Rideg, A. (2021):
An empirical study of the internal factors influencing the application of compensation incentives in SMEs. Competitiveness Review, Vol. 31 No. 3, pp. 542-570. https://doi.org/10.1108/CR-01-2020-0016

Márkus, G. – Rideg, A. (2021):
Understanding the connection between SMEs’ competitiveness and cash flow generation: an empirical analysis from Hungary. Competitiveness Review, Vol. 31 No. 3, pp. 397-419. https://doi.org/10.1108/CR-01-2020-0019

Lukovszki, L. – Rideg, A. – Sipos, N. (2021):
Resource-based view of innovation activity in SMEs: an empirical analysis based on the Global Competitiveness Project. Competitiveness Review, Vol. 31 No. 3, pp. 513-541. https://doi.org/10.1108/CR-01-2020-0018

Lafuente, E. – Szerb, L. – Rideg, A. (2020):
A system dynamics approach for assessing SMEs' competitiveness. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 27 No. 4, pp. 555-578. https://doi.org/10.1108/JSBED-06-2019-0204

 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (262.01 KB)