fbpx Dr. Rideg András | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Rideg András

adjunktus
63383
ridega [at] ktk.pte.hu
B117
csütörtökönként 16:00-18:00, szakkollégisták, szakdolgozók és a mentorprogram hallgatói számára külön időpont is biztosítható (előzetes e-mailes egyeztetést követően)

Közgazdász BSc, MSc, PhD, környezetmérnök BSc, innováció menedzser. Több évet dolgozott a versenyszférában gyakornoki, alkalmazotti és közepes vezetői pozíciókban, elsősorban a klasztermenedzsment, pályázatírás és projektmenedzsment területein. Kipróbálta magát vállalkozóként is. 2012 óta folytat felsőoktatási tevékenységet, pályája során eddig közel 30 különböző tantárgyat oktatott. A legfontosabb tárgykörök az alábbiak: gazdálkodástani alapozó és ismeretszintetizáló kurzusok, menedzsment alapozó és szakos tárgyak, pénzügy alapozó kurzusok. A legfontosabb tantárgyak az alábbiak: Üzleti gazdaságtan; A gazdaságtudományok alapjai; Stratégiai és üzleti tervezés; Kisvállalkozás menedzsment; Komplex vállalati esettanulmányok feldolgozása; Vállalati pénzügyek. Több mint kéttucat publikáció szerzője, a lényeges előadásainak/konferencia-előadásainak számossága közel azonos. MTMT azonosító száma: 10021546. Kutatási területe a KKV-k kompetencia-alapú (mikroszintű, vállalati) versenyképességének és a KKV-k tulajdonosi nézőpontú pénzügyi teljesítményének nagymintás empirikus vizsgálata, valamint a két terület összefüggéseinek elemzése. Kutatási érdeklődése a modern felfedezés orientált stratégai menedzsment irányzatok alábbi területeinek kapcsolataira terjed ki: vezetői kogníció és vezetői döntéshozatal; a döntés és végrehajtás összhangját biztosító szervezeti struktúra szerkezeti jellemzői; kompetenciakonfigurációk (üzleti modellek) versenye. Jelenleg: a PTE-KTK Kvantitatív Menedzsment Intézet adjunktusa; a Kisvállalati Versenyképesség Kutató Központ és a Regional Innovation and Entrepreneurship Research Center kutatója; a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program félállású kutatója; az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjasa; a PTE-KTK Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság tagja; a PTE mentorhálózat KTK mentorklub vezető mentora; a PTE-KTK Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ mentora; az MTA-PAB, X. Szakbizottság, Megújuló Energetikai Munkabizottság titkára ÉS a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium elnöke.

Publikációk

Lafuente, E. – Szerb, L. – Rideg, A. (2020) 
A system dynamics approach for assessing SMEs' competitiveness. Journal of Small Business and Enterprise Development, doi: 10.1108/JSBED-06-2019-0204


Lukovszki, L. – Rideg, A. – Sipos, N. (2020) 
A társasági adókulcs 2017. évi változásának magyar vállalati adatokon végzett vizsgálata az effektív adóráta alapján. Közgazdasági Szemle, doi: 10.18414/KSZ.2020.7-8.762


Balogh, G. – Sipos, N. – Rideg, A. (2020) 
An empirical study of the internal factors influencing the application of compensation incentives in SMEs. Competitiveness Review, doi: 10.1108/CR-01-2020-0016


Márkus, G. – Rideg, A. (2020) 
Understanding the connection between SMEs’ competitiveness and cash flow generation: an empirical analysis from Hungary. Competitiveness Review, doi: 10.1108/CR-01-2020-0019


Lukovszki, L. – Rideg, A. – Sipos, N. (2020) 
Resource-based view of innovation activity in SMEs: an empirical analysis based on the Global Competitiveness Project. Competitiveness Review, doi: 10.1108/CR-01-2020-0018

 

Publikációs lista

Önéletrajz