fbpx Dr. Rideg András | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Rideg András

adjunktus
63383
ridega [at] ktk.pte.hu
B117
kedd 12:30-14:00 szakkollégisták, szakdolgozók és a mentorprogram hallgatói számára (e-mailes egyeztetés alapján) külön időpont is biztosítható

Közgazdász BSc, MSc, PhD, környezetmérnök BSc, innováció menedzser. Több évet dolgozott a versenyszférában gyakornoki, alkalmazotti és közepes vezetői pozíciókban, elsősorban a klasztermenedzsment, pályázatírás és projektmenedzsment területein. Kipróbálta magát vállalkozóként is. 2012 óta folytat felsőoktatási tevékenységet, pályája során eddig közel 30 különböző tantárgyat oktatott. A legfontosabb tárgykörök az alábbiak: gazdálkodástani alapozó és ismeretszintetizáló kurzusok, menedzsment alapozó és szakos tárgyak, pénzügy alapozó kurzusok. A legfontosabb tantárgyak az alábbiak: Üzleti gazdaságtan; A gazdaságtudományok alapjai; Vezetés-szervezés; Stratégiai és üzleti tervezés; Kisvállalkozás menedzsment; Vállalati pénzügyek. Több mint kéttucat publikáció szerzője, a lényeges előadásainak/konferencia-előadásainak számossága közel azonos. MTMT azonosító száma: 10021546. Kutatási területe a KKV-k kompetencia-alapú (mikroszintű, vállalati) versenyképességének és a KKV-k tulajdonosi nézőpontú pénzügyi teljesítményének nagymintás empirikus vizsgálata, valamint a két terület összefüggéseinek elemzése. Kutatási érdeklődése a modern felfedezés orientált stratégai menedzsment irányzatok alábbi területeinek kapcsolataira terjed ki: vezetői kogníció és vezetői döntéshozatal; a döntés és végrehajtás összhangját biztosító szervezeti struktúra szerkezeti jellemzői; kompetenciakonfigurációk (üzleti modellek) versenye. Jelenleg: a PTE-KTK Kvantitatív Menedzsment Intézet adjunktusa; a Kisvállalati Versenyképesség Kutató Központ és a Regional Innovation and Entrepreneurship Research Center kutatója; a PTE-KTK Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság tagja; a PTE-KTK Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ mentora; az MTA-PAB, X. Szakbizottság, Megújuló Energetikai Munkabizottság titkára ÉS a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium elnöke

Publikációk

Rideg, András
Innovation activity of Hungarian SMEs: an empirical examination
In: Péter, Szikora (szerk.) 16th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking Proceedings: MEB 2018
Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, (2018) pp. 306-315. , 10 p.

 

Rideg, András
A versenyképesség, a vállalati kompetenciák és a pénzügyi teljesítmény összefüggéseinek elemzése a magyar KKV-szektorban 258 p.
Pécsi Tudományegyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Szerb László; Pintér Éva (Szerb László Vállalkozás, kisvállalatok) ; Pintér Éva (Pintér Éva Pénzügy) Disszertáció benyújtásának éve: 2017, Védés éve: 2017 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2018

 

Rideg, András
The configurations of SME’s competencies are not competing: an empirical study of Hungarian SMEs pp. 105-118. , 14 p.
In: Berényi, László (szerk.) Management Challenges in the 21st Century. Volume III : Diversity of Challenges
Saarbrücken, Németország : Lambert Academic Publishing (LAP), (2017) p. 173

 

Publikációs lista

Önéletrajz