Dr. Sipos Norbert

adjunktus, külügyi igazgató
23132
sipos.norbert [at] ktk.pte.hu
B223
Emailben történő előzetes egyeztetés alapján.

Sipos Norbert 2009-ben szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Menedzsment – Vezetési Tanácsadás szakirányán (osztatlan képzés). 2009–2012 között a Gazdálkodástani Doktori Iskola nappali, majd levelező tagozatos PhD-hallgatója, abszolutóriumát 2015-ben szerezte meg, a doktori címet 2018-ban védte meg, a disszertáció címe „Nemzetközi pályakövetési gyakorlatok és a magyar pályakövetési rendszer – A Diplomás Pályakövető Rendszernek az Állami Adminisztratív Adatbázisok Integrációjával való egyezőségének vizsgálata”.

2011-től 2015-ig a bajai Eötvös József Főiskola Gazdálkodási Intézet tanársegédje, főbb oktatási tevékenysége a menedzsment és a számvitel tárgyköreihez kapcsolódik. 2015-től tanársegéd a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karon, oktatási tevékenység: menedzsment, vezetéstudomány, munkaerőpiac. 2017-től a Közgazdaságtudományi Kar kari Diplomás Pályakövető Rendszer felelőse. 2019-től a Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ vezetője. 2018-ban a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium neki adta a Janus Díjat. 

Főbb kutatási területek:

  • Diplomás Pályakövető Rendszer és Állami Adminisztratív Adatbázisok Integrációja
  • Munkaerő-piaci tendenciák
  • CRANET
  • EU migráció és következményei
  • Kollektív tárgyalás

2009-től számos pályázat, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv írója, országos rendezvények szervezője. 2009-től a Végzett Pécsi Közgazdász Szakkollégisták Egyesülete elnökségi tagja, 2012-től 2019-ig az elnöke. 

Publikációk

Balogh Gábor – Sipos Norbert (2019) 
Pályakezdő közgazdászok bére a szakdiverzifikáció függvényében. In: Közgazdasági Szemle, 66. évf. 5. sz. pp. 551-577. DOI:10.18414/KSZ.2019.5.551
 

Bányai Edit – Sipos, Norbert (2019) 
Aktualitások a felsővezetői kiválóság területén. VEZETÉSTUDOMÁNY,  50. évf. 1. sz., pp. 63-69.
 

Kuráth Gabriella  – Sipos Norbert (2019) 
Felsőoktatási jelentkezések – Új hallgatók, új módszerek?  MAGYAR TUDOMÁNY ,180. évf. 8. sz., pp. 1166-1174.

 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (225.02 KB)