Fokozatot szerzett hallgatók

A fokozatot szerzettek adatai a képzés kezdete óta:

1. Karoliny Mártonné: Az ember - mint speciális szervezeti erőforrás - menedzselése

A védés időpontja: 1997. 02. 04.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár
Egyéni

2. Ternovszky Ferenc: A termelékenység és foglalkoztatás összefüggései és változásuk az átmenet korszakában Magyarországon.

A védés időpontja: 1997. 06. 17.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár
Egyéni

3. Katits Etelka: A vállalati növekedés és válság tőkefinanszírozási koncepciója

A védés időpontja: 1998. 04. 23.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Levelező

4. Szentmiklósi Miklós: Pénzügyi előrejelzési modellek készítésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése.

A védés időpontja: 1998. 07. 03.
Témavezető: Dr. Sipos Béla DSc, egyetemi tanár
Nappali

5. Pauler Gábor: Elnyújtott klasztereket tartalmazó multimodális eloszlások modellezése Neuro-Fuzzy módszerekkel.

A védés időpontja: 1998. 10. 03.
Témavezető: Dr. Komlósi Sándor CSc, egyetemi tanár
Nappali

6. Simig László: Kockázatvállalás és döntéshozatal gazdaságelméleti megközelítése.

A védés időpontja: 1999. 02. 15.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Egyéni

7. Bencze Veronika: Kis-és középvállalkozások stratégiája és vállalati kultúrája.

A védés időpontja: 2000. 02. 24.
Témavezető: Dr. Barakonyi Károly DSc, egyetemi tanár
Levelező

8. Amin Abdullah: The Insurance System and its Productivity in the Syrian Arab Republic and Some of its International Aspects.

A védés időpontja: 2000. 03. 17.
Témavezető: Dr. Mayer László CSc, egyetemi docens
Egyéni

9. Raffai Mária: A túlélés, a versenyben maradás és a versenypozíciók javításának koncepciója és megoldási módszere az ezredforduló Magyarországán.

A védés időpontja: 2000. 04. 11.
Témavezető: Dr. Dobay Péter CSc, egyetemi tanár
Egyéni

10. Dedák István: A gazdasági felzárkózás növekedéselméleti összefüggései.

A védés időpontja: 2000. 07. 11.
Témavezető: Dr. Mellár Tamás CSc, egyetemi tanár
Egyéni

11. Bodai Zsuzsa: Pénzelméletek az európai bölcselet történetében.

A védés időpontja: 2000. 07. 11.
Témavezető: Dr. Oroszi Sándor CSc, egyetemi tanár
Egyéni

12. Vitai Zsuzsanna: Szövetkezetek a piacgazdaságban.

A védés időpontja: 2000. 11. 16.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár
Levelező

13. Titkos Csaba: A csoportmunka bevezetése a gyártás területén a 90-es évek tapasztalatai alapján

A védés időpontja: 2001. 02. 13.
Témavezető: Dr. Szűcs Pál CSc, egyetemi docens
Egyéni

14. Ali Emhmed M. Matouk: Business Cycles and Their Manifestations in the World Economy during the 1980-1990s

A védés időpontja: 2001. 02. 22.
Témavezető: Dr. Takács Béla DSc, egyetemi tanár
Levelező

15. Primecz Henriett: Multi-Paradigm Perspectives on Cross-cultural Management

A védés időpontja: 2001. 04. 24.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSC, egyetemi tanár
Nappali

16. Ozsvald Éva: Növekedés, alkalmazkodás, transzformáció (Fejezetek Japán gazdaságtörténetéből (1945-2000)

A védés időpontja: 2001. 06. 27.
Témavezető: Dr. Berend Iván DSC, egyetemi tanár (MTA Közgazd.Kutató Int.)
Egyéni

17. Bugár Gyöngyi: Nemzetközi portfolió diverzifikáció a magyar befektetők szempontjából

A védés időpontja: 2001. 11. 5.
Témavezető: Dr. Vörös József DSc, egyetemi tanár és Prof.Dr. Raimond Maurer
Nappali

18 .Hetesi Erzsébet: A marketing munka dolgozói megítélésének, valamint a lakossági fogyasztók lojalitásának mérése és elemzése a hazai közüzemi szolgáltatók körében

A védés időpontja: 2001. 11. 12.
Témavezető Dr. Rekettye Gábor MTA doktor, egyetemi tanár
Egyéni

19.Madár Péter: A közbülső célt követő monetáris stratégiák pénzelméleti alapjai

A védés időpontja: 2001. 12. 19.
Témavezető: Dr. Zeller Gyula CSC, egyetemi docens
Levelező

20.Kiss György: A takarékszövetkezetek és a magyar hitelintézeti rendszer

A védés időpontja: 2001. 12. 6.
Témavezető: Dr. Zeller Gyula CSC, egyetemi docens
Egyéni

21. Bertók Rózsa: Homo oeconomicus, homo moralis

A védés időpontja: 2002. 06. 4.
Témavezető: Dr. Trautmann László CSC, egyetemi docens (BKÁE)
Levelező

22. Petros Konstantinidis: A model to optimize projekt resource allocation by construction of a balanced histogram

A védés időpontja: 2002. 12. 11.
Témavezető: Dr. Csébfalvi György CSC, egyetemi docens
Egyéni

23. Bessenyei István: A megtakarítások és gazdasági növekedés viszonyának néhány elméleti kérdése

A védés időpontja: 2003. 02. 25.
Témavezető: Dr. Vörös József DSc, egyetemi tanár
Egyéni

24. Kuti Éva: A nonprofit szervezetek finanszírozása

A védés időpontja: 2003. 04. 17.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSC, egyetemi tanár
Egyéni

25. Sramó András: Vezetői döntéshozatal és a döntéstámogató módszerek

A védés időpontja: 2003. 03. 28.
Témavezető: Dr. Csébfalvi György CSC, egyetemi docens
Levelező

26. Palkovits István: Autonóm szereplők, piaci erők és regionális gazdaságfejlődés

A védés időpontja: 2003. 05. 8.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSC, egyetemi tanár
Nappali

27. Farkas Szilveszter: Az integrált vállalati kockázatkezelés és a tőkefinanszírozás kapcsolata

A védés időpontja: 2003. 06. 30.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván egyetemi tanár
Egyéni

28. Kruzslicz Ferenc: Szoftverfejlesztési projektek ütemezésének modellezése

A védés időpontja: 2003. 12. 10.
Témavezető: Dr. Csébfalvi György CSc, egyetemi docens
Egyéni

29. Jacob Ben-Ami: The Role of Organizational Culture in a Successful Change process

A védés időpontja: 2004. 02. 20.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár
Levlező

30. Jarjabka Ákos: Vizsgálatok a szervezeti kultúra témakörében - kultúramodellek és hazai alkalmazhatóságuk

A védés időpontja: 2004. 02. 20.
Témavezető: Dr. Szűcs Pál CSc, egyetemi docens
Levelező

31. Gerald Kurz: The strategic Impact of E-Business on the Supply Chain on the viewpoint of Logistics and the practical Impact

A védés időpontja: 2004. 03. 01.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc,egyetemi tanár
Levlező

32. Szántó Szilvia: A fogyasztói elégedettség, valamint eredetének és következmé-nyeinek vizsgálata a magyar autókereskedelemben

A védés időpontja: 2004. 03. 08.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária DSc, egyetemi tanár
Levelező

33. Tewolde Melles Hagos: Analysis and Decision-making in Corporate Financing Continuous Operations

A védés időpontja: 2004. május 5.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Nappali

34. Schepp Zoltán: A befektetői horizont hatása a kötvény- és devizapiacok kapcsolatára rugalmas árfolyamrendszerben (Kísérlet a „Forward-rejtély" feloldására

A védés időpontja: 2004. június 22.
Témavezető: Dr. Zeller Gyula CSc, egyetemi docens
Levelező

35. Drávavölgyi Tibor: A marketing eszközök alkalmazásának lehetőségei a közigazgatásban különös tekintettel az adóztatási tevékenységre

A védés időpontja: 2004. október 8.
Témavezető: Dr. Rekettye Gábor MTA doktor, egyetemi tanár
Levelező

36. Lukács Péter: Országminősítések és nemzeti tőzsdeindexek hozameloszlásainak összefüggései

A védés időpontja: 2004. november 4.
Témavezető: Dr. Varga József CSc, egyetemi tanár
Levelező

37. Somogyvári Márta: A vállalati publicisztikai krízisek és az alkalmazott kríziskommunikációs stratégiák

A védés időpontja: 2004. november 12.
Témavezető: Dr. Rekettye Gábor MTA doktor, egyetemi tanár
Levelező

38. Gyarmatiné Bányai Edit: Az internet üzleti alkalmazása és hatása a vállalati gazdálkodási folyamatokra, különös tekintettel a marketingtevékenységre

A védés időpontja: 2005. június 26.
Témavezető: Dr. Rekettye Gábor MTA doktor, egyetemi tanár
Levelező

39. Roni Levi: Criticality in Resource Constrained Projects A New Flexibility Oriented Approach

A védés időpontja: 2005. június 28.
Témavezető: Dr. Csébfalvi György CSc, egyetemi tanár
Levelező

40. Orna Mager: Women in public administration: a study of the appointment of mayoral advisors on the status of women

A védés időpontja: 2005. október 19.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár
Levelező

41. Schaul Chorev: Succes factors for distant high-tech start-ups based on the Israeli experience

A védés időpontja: 2005. október 20.
Témavezető: Dr. Szerb László PhD, egyetemi docens
Levelező

42. Baloghné Balla Andrea: Vállalati tőkestruktúra választás: Empirikus vizsgálat a magyar feldolgozóipari vállalatok és tőzsdei cégek tőkeszerkezetéről

A védés időpontja: 2005. december 6.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Levelező

43. Eitan Yaniv: The impact of Person-Organization Fit on the corporate brand perception of employees and of customers

A védés időpontja: 2005. december 13.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár
Levelező

44. Igal Tzadok: Balance in decision making between the public sector and the private sector

A védés időpontja: 2005. december 14.
Témavezető: Dr. Dobay Péter CSc, egyetemi tanár
Levelező

45. Pintér József: Az instabil variancia kezelése az ökonometriai modellekben

A védés időpontja: 2006. március 1.
Témavezető: Dr. Nyitrai Ferencné DSc
Egyéni

46. Giora Avny: Difference inOrganizational Culture and it Influence on the Performance of International Joint Ventures in Israel

A védés időpontja: 2006. március 10.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár
Levelező

47. Sümeginé Dobrai Katalin: Szervezeti kultúra és a szervezeti tudás menedzselése

A védés időpontja: 2006. május 23.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár
Levelező

48. Zellerné Pavluska Valéria: Marketingelméleti következtetések a civil társdalom és a civil nonprofit szervezetek természetének vizsgálatából

A védés időpontja: 2006. június 6.
Témavezető: Dr. Rekettye Gábor DSc, egyetemi tanár
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

49. Ilosvai Péter: Szcenárió készítés - Esemény alapú forgatókönyvek előállítása

A védés időpontja: 2006. június 8.
Témavezető: Dr. Barakonyi Károly DSc, egyetemi tanár
Levelező

50. Sztankó Éva: Integrációs folyamatok és versenyképességi tényezők az Európai Unió acéliparában

A védés időpontja: 2006. június 8.
Témavezető: Dr. Török Ádám DSc, egyetemi tanár
Levelező

51. Katona Klára: A Magyarországra áramló külföldi működőtőke motiváció- és hatásvizsgálata (Makro- és mikroökonómiai elemzés 1993-2003 közötti időszakra vonatkozóan)

A védés időpontja: 2006. június 28.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Levelező

52. Kuti Mónika: A nemzetgazdasági külső tőkestruktúra hosszabb távú vizsgálatának tanulságai

A védés időpontja: 2006. június 28.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Levelező

53. Papp Ferenc: eBusiness az e-gazdaság és az SCM a globalizáció korában

A védés időpontja: 2006. december 15.
Témavezető: Dr. Szegedi Zoltán CSc, egyetemi tanár
Egyéni

54. Kovács Kármen: A divattermékek fogyasztása, és a divatterjedés racionális és emocionális mozgatói

A védés időpontja: 2007. június 11.
Témavezető: Dr. Orosdy Béla, egyetemi docens
Levelező

55. Szabó József: A magyar vállalkozások fejlődési fázisai 1982-től az Európai Uniós csatlakozásig

A védés időpontja: 2007. november 29.
Témavezető: Dr. Szerb László PhD, egyetemi docens
Egyéni
Tézisfüzet  Disszertáció

56. Hausmann Péter : Közgazdaságtudomány és emberi természet - A homo oeconomus evolúciós megközelítése

A védés időpontja: 2007. december 17.
Témavezető: Dr. Zeller Gyula CSc, egyetemi docens
Nappali
Tézisfüzet  Disszertáció

57. Garaj Erika: A képzési politika és a tudásmegosztás szerepe a versenyképesség alakulásában

A védés időpontja: 2008. január 18.
Témavezető: Dr. Hoványi Gábor CSc, egyetemi tanár
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

58. Rajcsányi-Molnár Mónika: Elszámoltathatósági sztenderek a szektor hazai szervezetei számára

A védés időpontja: 2008. január 31.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

59. Dr. Gróf Ágnes : A daganatos megbetegedések elleni küzdelem stratégiája

A védés időpontja: 2008. március 18.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

60. Pintér Éva: A pénzügyi szolgáltatások reintegrációja - a bankbiztosítási tevékenységet befolyásoló tendenciák

A védés időpontja: 2008. március 19.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

61. Budai Eleonóra: A számvitel rendszer helye és szerepe változó világunkban

A védés időpontja: 2008. április 11.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

62. Ronen Rozenblum : PATTERNS OF 'BLACK ECONOMY IN MEDICINE' UTILIZATION UNDER THE NATIONAL HEALTH INSURANCE LAW

A védés időpontja: 2008. május 8.
Témavezető: Dr. Zeller Gyula CSc, egyetemi docens
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

63. Nagyné Lányi Beatrix: A vállalati együttműködés hatása az innováció sikerességére - különös tekintettel a hazai gyógyszeriparra

A védés időpontja: 2008. május 13.
Témavezető: Dr. Rekettye Gábor MTA doktor, egyetemi tanár
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

64. Schafferné Dudás Katalin: A környezettudatosság többszintű értelmezése és a környezettudatos fogyasztói magatartás vizsgálata

A védés időpontja: 2008. június 6.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária DSc, egyetemi tanár
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

65. Daddy Yacov : The „Combined Solution" to Taxation of Foreign Trusts in Israel

A védés időpontja: 2008. június 12.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

66. Bedő Zsolt: Dilemmák a piacorientált vállalatkormányozás rendszerének hatékonyságával kapcsolatban

A védés időpontja: 2008. június 23.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Nappali
Tézisfüzet 

67. Takács András: A fundamentális vállalatérték és a tőkepiaci érték viszonya a magyar tőzsdei vállalatoknál

A védés időpontja: 2008. július 1.
Témavezető: Dr. Ulbert József CSc, egyetemi docens
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

68. Szűcs Krisztián : Fogyasztói piacok szegmentációja a trendaffinitás dimenziójában

A védés időpontja: 2008. szeptember 18.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária DSc, egyetemi tanár
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

69. Nagy Bálint Zsolt: Értékpapírértékelés és hozamszámítás a pénzügyi viselkedéstan tükrében

A védés időpontja: 2008. október 28.
Témavezető: Dr. Ulbert József CSc, egyetemi docens
Levelező
Tézisfüzet

70. Szücs Tamás : A termőföld jogi szabályozásának nemzetközi gyakorlata

A védés időpontja: 2008. december 2.
Témavezető: Dr. Buday-Sántha Attila DSc, egyetemi tanár
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

71. Vilmányi Márton: Egyetemi-ipari együttműködések teljesítménye

A védés időpontja: 2008. december 8.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció  

72. Rózsa Andrea: Képességek vagy reálopciók? A stratégiai és pénzügyi szempontok egyeztetésének lehetőségei és korlátai, különös tekintettel a rugalmas technológiai beruházások problémáira

A védés időpontja: 2008 december 11.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

73. Uri Doman: The impact of the indoor environment ont the productivity of call centre employees

A védés időpontja: 2009. február 6.
Témavezető: Dr. Vörös József DSc, egyetemi tanár
Levelező

74. Yaron Krauss: A Comparative Study of Emotional Intelligence, Decision-Making Styles and Job Performance of Men and Women Branch Managers of One Israeli Bank

A védés időpontja: 2009. február 6.
Témavezető: Karoliny Mártonné dr. PhD, egyetemi docens
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

75. Josef Michael Zellner: The Position of the Logistics Service Provider within the Supply Chain and the Achievement of Dominace through Customer Relationship Management

A védés időpontja: 2009. március 6.
Témavezető: Dr. Szegedi Zoltán, CSc, egyetemi docens
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

76. Anestis Fotiadis: The role of tourism in rual development through a comparative analysis of a Greek and a Hungarian rural tourism area

A védés időpontja: 2009. április 30.
Témavezető: Dr. Michalkó Gábor CSc, főiskolai tanár
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

77. Bedőházi Zita : A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alkalmazásának hatása a magyar tőzsdén jegyzett vállalatok számvitelének minőségére

A védés időpontja: 2009. június 17.
Témavezető: Dr. Beke Jenő PhD, egyetemi docens
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

78. Fojtik János: A marketing mint eszkalációs probléma. Esszék a marketingről való gondolkodásról

A védés időpontja: 2009. július 15.
Témavezető: Dr. Rekettye Gábor DSc
Egyéni
Tézisfüzet Disszertáció

79. Hinek Mátyás: Az outsourcing. A tevékenység-kihelyezési döntések elmélete és gyakorlata

A védés időpontja: 2009. december 11.
Témavezető: Dr. Szűcs Pál CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

80. Koppány Krisztián: Jegybanki hitelesség és a kamatpolitika határai. Likviditási csapda és deflációs spirál: elmélet és realitás

A védés időpontja: 2010. január 27.
Témavezető: Dr. Solt Katalin CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

81. Kiglics István: Paradigmaváltási kísérlet a japán gazdaságban

A védés időpontja: 2010. március 18.
Témavezető: Dr. Vörös József DSc, egyetemi tanár
Egyéni
TézisfüzetDisszertáció

82. Gergátz Ildikó: ICT az 50+ generáció életében

A védés időpontja: 2010. április 16.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária DSc, egyetemi tanár
Levelező
Tézisfüzet  Disszertáció 

83. Israel Boxer: The Connection between Perceived Service Innovation, Service Value, Emotional Intelligence, Customer Commitment and Loyalty in B2BThe Case of Orian

A védés időpontja: 2010. szeptember 9.
Témavezető: Dr. Rekettye Gábor DSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

84. Farkas Péter: Árfolyamrendszerek Közép- és Kelet-Európában

A védés időpontja: 2010. november 29.
Témavezető: Dr. Losoncz Miklós DSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

85. Szász Erzsébet: A vállalati teljesítmény torzított kimutatásának számviteli, etikai, vállalatkormányzási és tőkepiaci aspektusai

A védés időpontja: 2010. december 3.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván CSc
Egyéni
Tézisfüzet Disszertáció

86. Czipf Csongor: Az emberi erőforrás szemléletű vállalatértékelés

A védés időpontja: 2011. április 1.
Témavezető: Dr. Ulbert József CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

87. Láng Blanka: A nettó jelenérték maximalizálása az erőforráskorlátos projekt ütemezés során - egy új harmónia kereső metaheuresztika

A védés időpontja: 2011. április 27.
Témavezető: Dr. Csébfalvi György CSc, Dr. Csébfalvi Anikó CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

88. Sebestyén Tamás: Hálózati struktúrák szerepe a gazdasági teljesítményben
A modellezés és az empirikus vizsgálat lehetőségei

A védés időpontja: 2011. június 20.
Témavezető: Dr. Bessenyei István PhD
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció  

89. Omri Morag: The Role of Speed of Integration in the Integration Effectiveness and Mergers and Acquisitions Success

A védés időpontja: 2011. június 30.
Témavezető: Dr. Barakonyi Károly DSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció  

90. Révész Balázs: A kapcsolati marketing és az információs technológia
A kapcsolatorientáció és az információs technológia hatása a marketinggyakorlatra

A védés időpontja: 2011. szeptember 22.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

91. Dalia Zelikovich: The Negative Effect of E-mails at Work

A védés időpontja: 2011. október 6.
Témavezető: Dr. Karoliny Mártonné PhD
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

92. Ács Barnabás: Előrejelezhető volt-e a 2008-as gazdasági válság?
Empirikus idősorelemzés az USA makroadatain

A védés időpontja: 2011. december 2.
Témavezető: Dr. Rappai Gábor CSc,habil.
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

93. Bognár Rita: Az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamainak felzárkózása a Monetáris Unióhoz

A védés időpontja: 2011. december 16.
Témavezető: Dr. Zeller Gyula CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

94. Braunné Fülöp Katalin: Kockázatmegosztás a magán- és közszféra kapcsolatrendszerében

A védés időpontja: 2011. december 16.
Témavezető: Dr. Ulbert József CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

95. Kardos Barbara: Számviteli információs rendszer értékelemzése

A védés időpontja: 2012. március 26.
Témavezető: Dr. Beke Jenő CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

96. Zsupanekné Palányi Ildikó: A vállalati növekedés teoretikus és praktikus szemlélete

A védés időpontja: 2012. március 30.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván DSc
Egyéni
Tézisfüzet Disszertáció

97. Márkus Gábor: Mikro- (vállalati) szintű adatokra alapozott versenyképesség-mérés

A védés időpontja: 2012. március 30.
Témavezető: Dr. Szerb László DSc
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

98. Deutsch Nikolett: A technológiai rendszerek innovációja- Az elosztott villamosenergia-termelési technológiák fenntarthatósági értékelése és rendszer innovációs potenciáljának vizsgálata az Európai Unióban

A védés időpontja: 2012. május 11.
Témavezető: Dr. habil. Kiss Tibor PhD
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

99. Oren Eliezer: A new Bi - Objective Hybrid Metaheuristic Algorithm for the Resource-Constrained Hammock Cost Problem (RCHCP)

A védés időpontja: 2012. június 7.
Témavezető: Dr. Csébfalvi György CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

100. Dankó András: The changing role of Finance in the Strategic Management of the 21st century companies

A védés időpontja: 2012. június 7.
Témavezető: Dr. Barakonyi Károly DSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

101. Kia Golesorkhi: A Typology for Developing Effective Reform Programs based on the Systemic Market Orientation Paradigm - The Incidence of the Hungarian Healthcare Reforms

A védés időpontja: 2012.szeptember 28.
Témavezető: Dr. Fojtik János PhD
Levelező
tézisüzet Disszertáció

102. Szendrői Etelka: Egy új harmóniakereső metaheurisztika erőforrás-korlátos több-megvalósítási módú projektek ütemezésére

A védés időpontja: 2012. október 12.
Témavezető: Dr. Csébfalvi György CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

103. Oren Gil-Or: Analyzing the factors expediting commercial value for companies in online social network using Electronic Word-Of-Mouth

A védés időpontja: 2012. október 19.
Témavezető: Gyarmatiné Dr. Bányai Edit PhD
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

104. Kehl Dániel: Mintaelemszám tervezés Likert-skálás lekérdezések esetén klasszikus és bayesi keretek között

A védés időpontja: 2012. november 13.
Témavezető: Dr. habil. Rappai Gábor CSc
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

105. Sebastian Hecker: German small and medium-sized enterprises in China
A theoretical and empirical study on their expansion process and their current and future business environment

A védés időpontja: 2012. november 13.
Témavezető: Dr. habil. Schepp Zoltán PhD
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

106. Márkusné Zsibók Zsuzsanna: Az infláció és az árazási magatartás területi különbségei - Nemzetközi kitekintés és magyarországi tapasztalatok

A védés időpontja: 2013. március 04.
Témavezető: Dr. habil. Schepp Zoltán PhD
Nappali
Tézisfüzet Disszertáció

107. Jacques Ascher: Transfer of Training - a suggested course of action for local authorities coping with acute financial distress and ongoing workforce cut off - an Israeli case study

A védés időpontja: 2013. március 07.
Témavezető: Dr. Vitai Zsuzsanna PhD
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció

108. Csapi Vivien: Stratégiai beruházások a villamosenergia-szektorban
A reálopció-elmélet alkalmazásának lehetőségei és korlátai a liberalizált villamosenergia-szektor egyedi és összetétel-szintű optimalizálási döntéshozatala során

A védés időpontja: 2013. március 22.
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván DSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció 

109. Czinkóczi Sándor: A dinamikus szervezeti képességek érvényesülése irányítatlan változások idején

A védés időpontja: 2013. június 24.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció 

110. Oparin-Salamon Melinda: Közmenedzsment modellek alkalmazása az Európai Statisztikai Rendszer szervezeteinél

A védés időpontja: 2013. november 05.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc
Levelező
Tézisfüzet Disszertáció 

111) Tomory M. Éva: Bootstrap Financing: Case Studies of Ten Technology-Based Innovative Ventures, Tales From The Best

A védés időpontja: 2015.01.15.
Témavezető: Bélyácz István DSc egyetemi tanár

Tézisfüzet Disszertáció

112) Hauck Zsuzsanna: Minőség és minőség-ellenőrzés készletgazdálkodási modellekben

A védés időpontja: 2015.05.22.
Témavezető: Dr. Vörös József DSc

Tézisfüzet Disszertáció

113) Rácz-Putzer Petra Eszter: A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) lehetséges jövőjének vizsgálata különös tekintettel a hazai gyakorlatra

A védés időpontja: 2015.06.15.
Témavezető: Dr. Orosdy Béla PhD

Tézisfüzet Disszertáció

114) Schmuck Roland: Online üzleti modellek

A védés időpontja: 2015.11.10.
Témavezető: Dr. Kiss Tibor habil. egyetemi docens

Tézisfüzet Disszertáció

115) Torjai László: Optimális szállításütemezés a lágyszárú biomassza ellátási láncban

A védés időpontja: 2015.11.11.
Témavezető: Dr. Kruzslicz Ferenc egyetemi docens

Tézisfüzet Disszertáció

116) Khaled Omar Abbas: Audit Performance and Practicing Environment Reform: Audit Practicing Environment in Egyp

A védés időpontja: 2016.01.20. 14:00
Témavezető: Dr. Bélácz Iván DSc egyetemi tanár

Tézisfüzet Disszertáció

117) Kiss Viktor Miklós: The Energy System of Pécs – A Simulation Model

A védés időpontja: 2016.02.09. 11 óra
Témavezető: Dr. Bugár Gyöngyi egyetemi docens

Tézisfüzet Disszertáció

118) Jakopánecz Eszter: A fogyasztói ellenállás

A védés időpontja: 2016.04.15. 14 óra
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária DSc. egyetemi tanár

Tézisfüzet Disszertáció

119) Pótó Zsuzsanna: A jövedelem alternatív magyarázata
Kísérlet panel adatok elemzése alapján

A védés időpontja: 2016.05.20. 11:30 óra
Témavezető: Dr. Spéder Zsolt PhD, egyetemi magántanár

Tézisfüzet Disszertáció

120) Nagy Ákos: Online vásárlók véleményvezér magatartás alapú ügyfélértékelése. Az RFM ügyfélértékelési modell továbbfejlesztése egy nem monetáris dimenzió – az online véleményvezér magatartás – mentén

A védés időpontja: 2016.06.09. 11 óra
Témavezető: Dr. Orsody Béla CSc ny. egyetemi docens

Tézisfüzet Disszertáció

121) Kovács Balázs: Tőzsdei hírbányászat a magyar részvénypiacon

A védés időpontja: 2017.06.23. 14:30
Témavezető: Dr. Kruzslicz Ferenc PhD, egyetemi docens

TézisfüzetDisszertáció

122) Nguyen Thi Xuan Trang: Corporate Governance and Conglomerate Diversification Strategy – Evidence from Vietnam

A védés időpontja: 2017.06.28. 11:00
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván DSc egyetemi tanár

Tézisfüzet Disszertáció

123) Balázsiné Farkas Katalin: A munkaerőpiac pályakezdő számviteli szakemberekkel szemben támasztott kompetencia követelménye

A védés időpontja: 2017.06.30. 11:30 óra
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván DSc

Tézisfüzet Disszertáció

124) Canco Irina: The contribution of decision making methods to business success

A védés időpontja: 2017.10.17. 14:00
Témavezető: Dr. Vörös József DSc egyetemi tanár

Tézisfüzet Disszertáció

125) Rideg András: A versenyképesség, a vállalati kompetenciák és a pénzügyi teljesítmény összefüggéseinek elemzése a magyar KKV-szektorban

A védés időpontja: 2017.11.28. 14:00 óra
Témavezető: Dr. Szerb László DSc, Dr. Pintér Éva PhD

Tézisfüzet Disszertáció

126) Sipos Norbert: Nemzetközi pályakövetési gyakorlatok és a magyar pályakövetési rendszer – A Diplomás Pályakövető Rendszernek az Állami Adminisztratív Adatbázisok Integrációjával való egyezőségének vizsgálata

A védés időpontja: 2018.01.10. 11:30 óra
Témavezető: Dr. Farkas Ferencné CSc, Dr. Kuráth Gabriella PhD

Tézisfüzet Disszertáció

127) Veres Edit: A CSR-gyakorlati vizsgálata a romániai nagy-kis és középvállalkozói szférában

A védés időpontja: 2018.01.18. 14:00 óra
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván DSc

Tézisfüzet Disszertáció

128) Lukovszki Lívia: Sikeres vállalkozó vagy sikeres személyiség? A vállalkozói jellemvonások vizsgálata a külső tényezők tükrében.

A védés időpontja: 2018.02.28. 14:00
Témavezető: Dr. Szerb László DSc

Tézisfüzet Disszertáció

128) Schmidt Christopher: Exploration of Mechanisms used for Organizational Learning related to Whistleblowing Claims in Institutions of Higher Education at the State and the Institution

A védés időpontja: 2018.06.14. 11:00
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc, Dr. Dobrai Katalin

Tézisfüzet Disszertáció

129) Adoram Guy: The Traits of Necessity Entrepreneurs that Lead to Success

A védés időpontja: 2018.11.23. 11:00
Témavezető: Dr. Jacob Ben-Ami

Tézisfüzet Disszertáció

130) Nguyen Thi Thu Ha: The impact of population ageing, economic growth on private savings in Vietnam

A védés időpontja: 2019.01.08. 10:00
Témavezető: Dr. Kőrösi Gábor DSc, egyetemi tanár

Tézisfüzet Disszertáció

131) Németh Péter: Férfi vásárlói generációk élelmiszervásárlási helyszínekről hozott döntései

A védés időpontja: 2019.05.15. 11:30
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária DSc, egyetemi tanár

Tézisfüzet Disszertáció

132) BONAU Sarah: Too smart to commit? Effects of personal characteristics on organisational commitment and job satisfaction: evidence from a high-IQ network

A védés időpontja: 2019.06.17. 11:30
Témavezető: Dr. habil Vitai Zsuzsanna PhD, egyetemi docens

Tézisfüzet Disszertáció

133) Ninjin BOLORTSOGOO: AGENCY RELATIONSHIP AND FINANCIAL DISCLOSURE EFFECT ON INFORMATION ASYMMETRY: EVIDENCE FROM MONGOLIA

A védés időpontja: 2019.11.29. 14:00
Témavezető: Dr. Bélyácz Iván professor emeritus

Tézisfüzet Disszertáció

135) Benke Mariann: Motiváció és tanulás kapcsolatának vizsgálata: fókuszban az önmeghatározás elmélet

A védés időpontja: 2021.01.14. 12:00

Témavezető: Dr. habil Vitai Zsuzsanna PhD, egyetemi docens

Tézisfüzet Disszertáció

136) Yeboah Michael: Assessing the impacts of IFRS Adoption on Capital Structure, Corporate and Macroeconomic Performances in the Republic of South Africa

A védés időpontja: 2020.09.03. 14:00

Témavezető: Dr. habil Takács András PhD, egyetemi docens

Tézisfüzet Disszertáció

137) Kajos Attila: SPORTOLÓK FOGYASZTÓI MÁRKAÉRTÉKE – konceptuális modellje, dimenzióinak mérése és hatása a szurkolók fogyasztói magatartásra

A védés időpontja: 2020.09.28. 10:30

Témavezető: Gyarmatiné dr. habil. Bányai Edit PhD, egyetemi docens

Tézisfüzet Disszertáció

138) Hargitainé Solymosi Beatrix: Kulturális projektek fenntarthatósága Magyarországon

A védés időpontja: 2020.10.02. 10:30

Témavezető: Dr. Bélyácz Iván professor emeritus

Tézisfüzet Disszertáció

139) Szabó-Bálint Brigitta: Kulturális projektek fenntarthatósága Magyarországon

A védés időpontja: 2021.04.27. 14:30

Témavezetők: Dr. habil. Jarjabka Ákos PhD, egyetemi docens, Dr. Karoliny Mártonné egyetemi magántanár

Tézisfüzet Disszertáció