2024. szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakok

Kedves Felvételiző,

az alábbiakban ismertetjük a 2024. szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakjainkat és a felvételi eljáráshoz kapcsolódó legfontosabb információkat és határidőket.

Képzési szint Munkarend Finanszírozási forma Választható szak (nyelv) Képzési hozzájárulás /Költségtérítés (félév) Képzési idő (félév)

Felsőoktatási szakképzések

Érettségi/vizsga követelmények: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Nappali képzések

F N A gazdálkodási és menedzsment (1) támogatott 4
F N K 250 000 Ft 4
F N A kereskedelem és marketing
[marketingkommunikáció] (1)
támogatott 4
F N K 250 000 Ft 4
F N A pénzügy és számvitel
[pénzintézeti] (1)
támogatott 4
F N K 250 000 Ft 4
F N A turizmus-vendéglátás (Pécs)
[turizmus] (1)
támogatott 4
F N K 250 000 Ft 4

Levelező képzések

F L A gazdálkodási és menedzsment (1) (2) támogatott 4
F L K 225 000 Ft 4
F L A pénzügy és számvitel
[pénzintézeti] (1) (2)
támogatott 4
F L K 225 000 Ft 4

Alapképzések

Nappali képzések

A N A gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (1) (3) támogatott 6+1
A N K 400 000 Ft
A N A gazdálkodási és menedzsment (1)   támogatott 6+1
A N K 350 000 Ft
A N A kereskedelem és marketing (1) támogatott 6+1
A N K 350 000 Ft
A N A pénzügy és számvitel (1) támogatott 6+1
A N K 350 000 Ft
A N A turizmus-vendéglátás (1) támogatott 6+2
A N K 350 000 Ft

Levelező képzések

A L K gazdálkodási és menedzsment (1) (2) 300 000 Ft 6+1
A L K pénzügy és számvitel (1) (2) 300 000 Ft 6+1
A L K emberi erőforrások (1) (2) 300 000 Ft 6+1

Mesterképzések

Érettségi/vizsga követelmények: szakmai és motivációs beszélgetés

Nappali képzések

M N A marketing támogatott 4
M N K 450 000 Ft
M N A pénzügy támogatott 4
M N K 450 000 Ft
M N A vezetés és szervezés támogatott 4
M N K 450 000 Ft
M N A vezetés és szervezés
(angol nyelven)
támogatott

4

M N K 450 000 Ft

Levelező képzések

M L A marketing (2) támogatott 4
M L K 425 000 Ft
M L A pénzügy (2) támogatott 4
M L K 425 000 Ft
M L A vezetés és szervezés (2) támogatott 4
M L K 425 000 Ft
M L K MBA (Master of Business Administration) (2) 500 000 Ft 4


Az alábbiakban szereplő lábjegyzetek számozása eltér felvi.hu oldalon megjelenőktől!

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések tantervében a képzési és kimeneteli követelményekről szóló részben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve (munkanapokon és/vagy heti pihenőnapokon) kerül sor, félévente legalább három, legfeljebb tíz tömbösített alkalommal. 

(3) A szak a 2020-as évben EFMD akkreditációt szerzett, ezáltal a Kar a nemzetközi elitbe került. Bővebb információkat az akkreditációról itt olvashat.

Doktori képzések

Érettségi/vizsga követelmények

2024-es pontszámítás

Jelentkezés

Meghirdetett szakjainkra jelentkezni a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszeren keresztül lehet. 

Jelentkezési határidő:  2024. február 15.

Mesterképzésekre vonatkozó speciális információk

Szakmai és motivációs beszélgetések időpontja: 2024. június 11-12.

Szakmai és motivációs beszélgetés

A felvételi elbeszélgetés sem céljában, sem pedig lebonyolításának jellegében nem azonos a korábbi főiskolai/egyetemi tanulmányok során abszolvált féléves szóbeli vizsgákkal. A Karunkon lebonyolításra kerülő felvételi elbeszélgetés a mesterképzésre való komplex alkalmasságot igyekszik felmérni. Nem a tárgyi ismeretek meglétére fókuszálunk, hanem a szintetizált tudást, vagyis a korábbi tanulmányok során és a mindennapi munka világában felépített ismeretek, képességek, készségek, gyakorlati tapasztalatok és aktuális eseményekben való tájékozottság együttes meglétét a középpontba helyezve mérjük fel az intellektuális és szakmai kapacitásokat. A felvételi elbeszélgetésre készített, legfeljebb 2 oldalas motivációs levél a beszélgetés kézenfekvő kiindulópontja lehet, ennek elkészítését javasoljuk, de nem írjuk elő kötelezően.

Az angol nyelvű mesterképzési szakoknál a felvételi beszélgetés nyelve az angol.

Kreditelismertetés

Figyelem! Az a jelentkező, aki nem gazdasági szakcsoportban szerezte alapdiplomáját, annak kreditelismerési kérelmet kell benyújtania. A kitöltött kérelemhez csatolni kell a leckekönyvének és oklevelének másolatát is.

A kreditelismerési kérelmet kérjük a következő címre elküldeni: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Osztály - 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

További részletek a kreditelismertetési eljárással kapcsolatban (az oldal alján > PONTSZÁMÍTÁS MÓDJA MESTERKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN)

Felvételivel kapcsolatos részletek a Felvételi kisokosban olvashatók!

Képzésekkel és a felvételi eljárással kapcsolatos kérdések esetén fordulj bizalommal Tanulmányi Osztályunk munkatársaihoz!

Címünk: PTE Közgazdaságtudományi Kar - Tanulmányi Osztály, 7622 Pécs, Rákóczi út 80., 1. emelet

Email: felveteli [at] ktk.pte.huto [at] ktk.pte.hu

Telefon: +36 72/501-599/ mellék: 23159