2022. szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakok

Kedves Felvételiző,

az alábbiakban ismertetjük a 2022. szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakjainkat és a felvételi eljáráshoz kapcsolódó legfontosabb információkat és határidőket.

Képzési szint Munkarend Finanszírozási forma Választható szak (nyelv) Képzési hozzájárulás /Költségtérítés (félév) Képzési idő (félév)

Felsőoktatási szakképzések

Érettségi/vizsga követelmények: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Nappali képzések

F N A gazdálkodási és menedzsment (1) támogatott 4
F N K 200 000 Ft 4
F N A kereskedelem és marketing
[marketingkommunikáció] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft 4
F N A pénzügy és számvitel
[pénzintézeti] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft 4
F N A turizmus-vendéglátás (Pécs)
[turizmus] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft 4

Levelező képzések

F L A gazdálkodási és menedzsment (1) (2) támogatott 4
F L K 200 000 Ft 4
F L A pénzügy és számvitel
[pénzintézeti] (1) (2)
támogatott 4
F L K 200 000 Ft 4

Alapképzések

Érettségi/vizsga követelmények (kettőt kell választani): gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. földrajz v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy v. egy idegen nyelv

Nappali képzések

A N A gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (1) (3) támogatott 6+1
A N K 375 000 Ft
A N A gazdálkodási és menedzsment (1)   támogatott 6+1
A N K 325 000 Ft
A N A kereskedelem és marketing (1) támogatott 6+1
A N K 325 000 Ft
A N A pénzügy és számvitel (1) támogatott 6+1
A N K 325 000 Ft
A N A turizmus-vendéglátás (1) támogatott 6+2
A N K 325 000 Ft
A N A turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (1) támogatott 6+2
A N K 350 000 Ft

Levelező képzések

A L K gazdálkodási és menedzsment (1) (2) 290 000 Ft 6+1
A L K pénzügy és számvitel (1) (2) 290 000 Ft 6+1
A L K emberi erőforrások (1) (2) 290 000 Ft 6+1

 

Mesterképzések

Érettségi/vizsga követelmények: szakmai és motivációs beszélgetés

Nappali képzések

M N A marketing támogatott 4
M N K 400 000 Ft
M N A pénzügy támogatott 4
M N K 400 000 Ft
M N A vezetés és szervezés támogatott 4
M N K 400 000 Ft
M N A vezetés és szervezés
(angol nyelven)
támogatott

4

M N K 400 000 Ft

Levelező képzések

M L A marketing (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L A pénzügy (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L A vezetés és szervezés (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L K MBA (Master of Business Administration) (2) 450 000 Ft 4


Az alábbiakban szereplő lábjegyzetek számozása eltér felvi.hu oldalon megjelenőktől!

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések tantervében a képzési és kimeneteli követelményekről szóló részben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve (munkanapokon és/vagy heti pihenőnapokon) kerül sor, félévente legalább három, legfeljebb tíz tömbösített alkalommal. 

(3) A szak a 2020-as évben EFMD akkreditációt szerzett, ezáltal a Kar a nemzetközi elitbe került. Bővebb információkat az akkreditációról itt olvashat.

 

Doktori képzések

 

Érettségi/vizsga követelmények

KÖZLEMÉNY - Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárások során.

Választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy matematika vagy történelem vagy földrajz vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy.

A szakokon választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

A szakokon választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek.

A képzési területen választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek.

Alap- és osztatlan képzések esetén két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. A jelentkezés feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

 

Jelentkezés

Meghirdetett szakjainkra jelentkezni a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszeren keresztül lehet. 

Jelentkezési határidő:  2022. február 15.

 

Csatolandó dokumentumok

Felsőoktatási szakképzés esetén

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmények igazolása

Alapképzések esetén

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmények igazolása

Mesterképzések esetén

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

Mesterképzésekre vonatkozó speciális információk

Szakmai és motivációs beszélgetések időpontja: 2022. június 7-8.

A kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 

 

Szakmai és motivációs beszélgetés

A felvételi elbeszélgetés sem céljában, sem pedig lebonyolításának jellegében nem azonos a korábbi főiskolai/egyetemi tanulmányok során abszolvált féléves szóbeli vizsgákkal. A Karunkon lebonyolításra kerülő felvételi elbeszélgetés a mesterképzésre való komplex alkalmasságot igyekszik felmérni. Nem a tárgyi ismeretek meglétére fókuszálunk, hanem a szintetizált tudást, vagyis a korábbi tanulmányok során és a mindennapi munka világában felépített ismeretek, képességek, készségek, gyakorlati tapasztalatok és aktuális eseményekben való tájékozottság együttes meglétét a középpontba helyezve mérjük fel az intellektuális és szakmai kapacitásokat. A felvételi elbeszélgetésre készített, legfeljebb 2 oldalas motivációs levél a beszélgetés kézenfekvő kiindulópontja lehet, ennek elkészítését javasoljuk, de nem írjuk elő kötelezően.

Az angol nyelvű mesterképzési szakoknál a felvételi beszélgetés nyelve az angol.

 

Kreditelismertetés

Figyelem! Az a jelentkező, aki nem gazdasági szakcsoportban szerezte alapdiplomáját, annak kreditelismerési kérelmet kell benyújtania. A kitöltött kérelemhez csatolni kell a leckekönyvének és oklevelének másolatát is.

A kreditelismerési kérelmet kérjük a következő címre elküldeni: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Osztály - 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

További részletek a kreditelismertetési eljárással kapcsolatban (az oldal alján > PONTSZÁMÍTÁS MÓDJA MESTERKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN)

 

Felvételivel kapcsolatos részletek a Felvételi kisokosban olvashatók!

Képzésekkel és a felvételi eljárással kapcsolatos kérdések esetén fordulj bizalommal Tanulmányi Osztályunk munkatársaihoz!

Címünk: PTE Közgazdaságtudományi Kar - Tanulmányi Osztály, 7622 Pécs, Rákóczi út 80., 1. emelet

Email: felveteli [at] ktk.pte.huto [at] ktk.pte.hu

Telefon: +36 72/501-599/ mellék: 23159