Mentor rendszer

A kari mentor rendszert lelkes oktatói és hallgatói mentorok működtetik, mintegy 40 mentor vesz részt önkéntesen a programban. Szinte kizárólag mindenki részéről példaértékű hozzáállás és tenni akarás tapasztalható. Mellettük félévente 10-15 hallgató válik mentorrá a Mentorálás elméletben és gyakorlatban című választható tárgyat felvett hallgatók közül. 

 Az oktató mentorok az egyéni mentorálás mellett csoportos fejlesztő workshopokat tartanak félévente 10-12 alkalommal különböző témákban (prezentáció, stresszkezelés, időgazdálkodás, word alapok, kulturális különbségek, felkészülés a munka világára, tanulásmódszertan, GPOP, networking, karrier).  A témák a hallgatók igénye szerint folyamatosan bővülnek.

 

A rendszer kialakításának és működtetésének főbb céljai:

  • A hallgatói közösség kialakulásának elősegítése. 
  • A hallgatók beilleszkedésének támogatása. 
  • A hallgatói és oktatói közösség személyesebb kapcsolatának támogatása. 
  • Segítség nyújtása a felsőoktatási életforma kialakításában. 
  • A lemorzsolódás megakadályozása, csökkentése.
  • A hallgatók Karhoz való kötődésének, Pécsiközgázos identitás kialakítása. 
  • Munakerőpiaci kompetenciák fejlesztése

Arra biztatjuk hallgatóinkat, hogy vegyék igénybe a KarrierPont által nyújtott szolgáltatásokat, akár információ szerzés, akár tanulmányaikban való elakadás esetén keressék fel irodánkat, hogy a megfelelő mentorhoz irányítsuk Önöket!
 

Mentoraink: