MNB Kiválósági Ösztöndíjprogram

Pályázás feltételei

Az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik:

  • pénzügy és számvitel, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing alapszakok egyikén vagy pénzügy, vezetés és szervezés, vállalkozásfejlesztés mesterszakok valamelyikén tanulnak,
  • nappali tagozaton,
  • államilag finanszírozott vagy önköltséges formában,
  • a támogatni kívánt alap- vagy mesterképzési szakon legalább két félévre bejelentkeztek és az előző két egymást követő aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
  • akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 90%-t teljesítették,
  • az előző két egymást követő, lezárt aktív félév átlagában legalább 4,00 kreditsúlyos tanulmányi átlaggal rendelkeznek (a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga),
  • továbbá a legutóbbi két félévben tudományos és/vagy egyéb szakmai (közéleti) tevékenységet végeztek.

A pályázatokat az erre létrehozott bíráló bizottság értékeli, mely során 50%-ban a tanulmányi eredményt, 40%-ban a tudományos/szakmai tevékenységet, 10%-ban a közéleti, közösségi tevékenységet veszik figyelembe.

 

További információ

Bővebb tájékoztatást a támogatásokról a Tanulmányi Osztálytól kaphat Schunk Szilvia schunk.szilvia [at] ktk.pte.hu címen, a 72/501-599/23108 telefonszámon vagy személyesen (PTE KTK Pécs, Rákóczi u. 80. - 1 emelet).

Pályázattal kapcsolatos további részletek az aktuális pályázati kiírásban.

 

Elektronikus pályázati űrlap

 

Kapcsolódó dokumentumok

Pályázati kiírás

Adatlap

Hallgatói nyilatkozat