Dr. Karoliny Mártonné

egyetemi magántanár
-
karoliny.martonne [at] ktk.pte.hu
B222
Emailben történő előzetes egyeztetés alapján

Karoliny Mártonné dr. Csetneki Zsuzsanna tervező-elemző szakos közgazdász diplomáját a mai PTE KTK jogelődjénél szerezte 1975-ben. Első munkahelye a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Vállalati Gazdaságtan Tanszéke. Egyetemi gyakornokként a Belkereskedelem gazdaságtana, -tervezése, és -szervezése tantárgyak szemináriumvezetője. Egyetemi doktori fokozatát 1977-ben szerzi, 1982-ben orosz, 1985-ben angol nyelvű középfokú állami nyelvvizsgát tesz. 1983-tól egyetemi adjunktusként majd egy évtizedig a Szervezés-vezetés és az Iparvállalati szervezés tárgyakat oktatja. 

1993-ban jelenik meg a Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment c. jegyzet - melynek ekkortól szerkesztője és jó néhány fejezetének önálló vagy társszerzője - legelső változata. Ez a munka később a KJK gondozásába kerülve 2006-ig négy átdolgozott kiadást megélve Emberi erőforrás menedzsment kézikönyvként ismert szakmai körökben. 

Ph.D disszertációját 1996-ban „Az ember - mint speciális szervezeti erőforrás" címmel a PTE KTK Gazdálkodástudományi Doktori Iskolájában védi meg, 1997 óta  szakterületén - a vezetés és szervezés, az emberi erőforrás menedzsment és ezen belül a teljesítménymenedzsment - egyetemi docensként oktat, kutat, publikál idehaza és külföldön. 2008-ban habilitál.

Publikációk

Balogh, Gábor ; Karoliny, Mártonné
A korosodó népesség HR-fókuszokat módosító hatásai nemzetközi összehasonlításban
VEZETÉSTUDOMÁNY 49 : 10-11 pp. 73-84. , 12 p. (2018)

Balogh, Gábor ; Karoliny, Mártonné
International comparison of the ageing effects on HR focuses
In: EURAM 2018
European Academy of Management, (2018) Paper: 1943

Balogh, Gábor ; Karoliny, Mártonné
A korosodó népesség HR fókuszokat módosító hatásai nemzetközi összehasonlításban = International comparison of HR focuses caused by ageing population pp. 495-496. , 2 p.
In: Dobrai, Katalin; László, Gyula; Sipos, Norbert (szerk.) Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018
Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, (2018) 767 p.

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (349.42 KB)