fbpx Dr. Szűcs Krisztián | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Szűcs Krisztián

egyetemi docens, általános dékánhelyettes
23115
szucsk [at] ktk.pte.hu
B244
csütörtök 8:30-9:30 (előzetes e-mail bejelentkezés szerint)

Szűcs Krisztián 1999-ben végzett a JPTE KTK-n, marketing szakirányon. 1999-től Ph.D. hallgatóként, 2002-től egyetemi tanársegédként vett részt a Marketing Tanszék munkájában. 2008-ban szerezte meg a doktori fokozatot, 2018-ban habilitált. Jelenleg egyetemi docensként dolgozik a Marketing és Turizmus Intézetben. Oktatási portfoliójába a marketingkutatás és a marketingstratégia tartozik alapvetően, de tart előadásokat a fogyasztói magatartás és a márkastratégia témakörében is. Kutatási területei: az alkalmazott marketingkutatás változó eszközrendszere a digitalizálódó világban, illetve a fogyasztói piacok szegmentációs modelljei.

A Közgazdaságtudományi Kar vezetésében 2009 óta dolgozik, jelenleg a Kar általános dékánhelyettese.

Publikációk

Nagy, Á., Kemény, I., Szűcs, K., Simon, J., & Kehl, D. (2019): A véleményformáló magatartás mint másodrendű látens változó modellezése PLS-alapú struk-turális egyenletek módszerével. Statisztikai Szemle, 97(9), 824-854.

 

Törőcsik, M., & Szűcs, K. (2019): A hazai életstílus-kutatások történeti áttekintése. Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 50(12).

 

Nagy, Á., Kemény, I., Szűcs, K., Simon, J., & Kiss, V. (2017). Are opinion leaders more satisfied? Results of a SEM model about the relationship between opinion leadership and online customer satisfaction. Society and Economy, 39(1), 141-160.

 

Kemény, I., Simon, J., Nagy, Á., & Szűcs, K. (2016): Measuring quality perception in electronic commerce. Industrial Management & Data Systems.

 

Nagy, Á., Kemény, I., Szűcs, K., Simon, J. (2016): The Relationship of Online Word-Of-Mouth Behaviour to Customer Satisfaction. In: Maja, Arslanagić-Kalajdžić; Selma, Kadić-Maglajlić (szerk.) 7th EMAC REGIONAL CONFERENCE : Where the East kisses the West: Marketing Convergence and Divergence in the New Europe. Brussels, Belgium : European Marketing Academy (EMAC), (2016) pp. 62-62. , 1 p

 

Publikációs lista

Önéletrajz