Fokozatot szerzett hallgatók

1) László Mária: Az önkormányzatok gazdálkodási eszközrendszere

A védés időpontja: 1998. 02. 20.
Témavezető: Dr. Buday-Sántha Attila DSc, egyetemi tanár
Doktori disszertáció

2) Dőry Tibor: A regionális innovációs stratégiák szerepe a területfejlesztésben - a regionális innovációs stratégiák kidolgozásának modellje a Közép-Dunántúli Régió mintáján -

A védés időpontja: 2001. 01. 25.
Témavezető: Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

3) Hardi Tamás: Az egységes határrégiók kialakulásának feltételei

A védés időpontja: 2002. 01. 11.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár

4) Farkas Tibor: Kistérségek a vidékfejlesztésben

A védés időpontja: 2002. július 5.
Témavezető: Dr. Nemes Nagy József DSc, egyetemi tanár

5) Nemeskéri Zsolt: A régiók fejlődése és konvengerciája Kínában

A védés időpontja: 2002. 10. 18.
Témavezető: Dr. Tóth József DSc, egyetemi tanár

6) Veres Lajos: Közlekedési rendszerek s regionális fejlesztési stratégiában

A védés időpontja: 2002. 11. 29.
Témavezető: Dr. Erdősi Ferenc DSc, egyetemi tanár

7) Tóth Zoltán: Az európai regionális folyamatokat befolyásoló tényezők

A védés időpontja: 2003. 06. 11.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár

8) Novotny Gábor: Határon átnyúló regionális hálózatok Európában

A védés időpontja: 2003. 06.30.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár

9)Kovács Róbert: A településszerkezet és a közigazgatási rendszer inkonzisztenciája - a szuburbanizáció példáján, Budapest térségében -

A védés időpontja: 2003. 12. 16.
Témavezető: Pálné Dr. Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár

10) Gulyás László: Két közép-európai régió - Felvidék, Vajdaság - fejlődése a nemzetközi és a nemzeti regionális struktúrák átalakulásának hatására

A védés időpontja: 2004. 02. 06.
Témavezető: Dr. Hajdú Zoltán DSc, tudományos tanácsadó

11) Raffay Zoltán: Az üzleti szolgáltatások szerepe a területi fejlődésben

A védés időpontja: 2004. 02. 26.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár

12) Balázs Éva: Közoktatás és regionális fejlődés

A védés időpontja: 2004. 03. 18.
Témavezető: Dr. Enyedi György akadémikus

13) Czene Zsolt: A kulturális örökség szerepe a területfejlesztésben

A védés időpontja: 2004. október 15.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár

14) Wágner Ildikó: A magyarországi bankrendszer térszerkezeti elemzése

A védés időpontja: 2005. március 11.
Témavezető: Dr. Gál Zoltán tudományos főmunkatárs

15) Reisz Terézia: Baranya megye közoktatási intézményszerkezetének területi sajátosságai, az intézményhálózat hatékonysága

A védés időpontja: 2005. 07. 04.
Témavezető: Pálné dr. Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár

16) Grosz András: Klaszteresedés és klaszterorientált politika Magyarországon - potenciális autóipari klaszter az észak-dunántúli térségben -

A védés időpontja: 2005. 12. 02.
Témavezető: Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

17) Bakucz Márta: Tourism as a Tool for the Development of Cities and their Regions

A védés időpontja: 2005. 12. 16.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár

18) Marton István: A Balaton térség komplex gazdasági és turisztikai elemzése

A védés időpontja: 2006. 03. 03.
Témavezető: Dr. Buday-Sántha Attila DSc, egyetemi tanár

19) Ferkelt Balázs: A monetáris integráció hatása a területi egyenlőtlenségekre

A védés időpontja: 2006. 04. 21.
Témavezető: Dr. Lehoczky Judit CSc, egyetemi docens

20) Koltai Zoltán: A magyarországi városok versenyképpessége

A védés időpontja: 2006. 07. 10.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár

21) Finta István: A regionális politika alapelveinek érvényesülése a közösségi és a hazai jogi szabályozásban A védés időpontja: 2006. 11. 24.
Témavezető: Pálné Dr. Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár

 

22) Mezei Cecília: A települési önkormányzatok szerepe a helyi gazdaság fejlesztésében

A védés időpontja: 2007. 03. 22.
Témavezető: Pálné Dr. Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

23) Forgó Mónika: Agrár- és vidékfejlesztési politika az EU 15-ökben és Magyarországon

A védés időpontja: 2007. 04. 20.
Témavezető: Dr. Buday-Sántha Attila DSc, egyetemi tanár

24) Póla Péter: A gazdasági kamarák szerepe a gazdaságfejlesztésben

A védés időpontja: 2007. 06. 14.
Témavezető: Dr. Illés Iván DSc, tudományos tanácsadó
Tézisfüzet Doktori disszertáció

25) Gyarmati Gábor: Az ökológiai gazdálkodás szabályozása és szerepe, jelentősége az agrártermelésben

A védés időpontja: 2007. 06. 29.
Témavezető: Dr. Buday-Sántha Attila DSc, egyetemi tanár

26) Ács Pongrác: A magyar sport területi versenyképességének helyzetfeltáró empirikus vizsgálata

A védés időpontja: 2007. 07. 05.
Témavezető: Dr. Rappai Gábor CSc, egyetemi docens

27) Kuráth Gabriella: A beiskolázási marketing szerepe a hazai felsőoktatási intézmények vonzerő-fejlesztésében

A védés időpontja: 2007. 12. 07.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária CSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

28) Vajkai András: Az információs társadalom területi és módszertani vizsgálata Baranya megye példáján

A védés időpontja: 2008. 01. 25.
Témavezető: Dr. Farkas Ferencné CSc, egyetemi docens
Tézisfüzet Doktori disszertáció

29) Makra Zsolt: Informális kockázatitőke-befektetők Magyarországon

A védés időpontja: 2008. 05. 08.
Témavezető: Dr. Szerb László PhD, egyetemi docens
Tézisfüzet Doktori disszertáció

30) Baráth Gabriella: Nagyvárostérségi kapcsolatrendszerek - Fővárostérségi összehasonlító elemzések Budapest, Székesfehérvár és Tatabánya, valamint Párizs és Sens városok példáján

A védés időpontja: 2008. 07. 01.
Témavezető: Dr. Szirmai Viktória egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

31) Geréb László: Humántőke-beruházás és migráció Erdélyben

A védés időpontja: 2008. 12. 19.
Témavezető: Dr. Gál Zoltán CSc, egyetemi docens
Tézisfüzet Doktori disszertáció

32) Mezei Katalin: Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben

A védés időpontja: 2009. 02. 20.
Témavezető: Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

33) dr. Géró Imre: A fogyasztási szövetkezetek új versenykörnyezetben (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem fejlődése Magyarországon)

A védés időpontja: 2009. 05. 15.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária CSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

34) Zádori Iván: A Csatorna-szigetek fenntarthatósági kihívásai és gazdaságpolitikai válaszkísérletei

A védés időpontja: 2009. 05. 29.
Témavezető: Dr. Hajdú Zoltán DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

35) Ludescher Gabriella: A helyi társadalmak szerepe a falvak sikerességében

A védés időpontja: 2009. 10. 30.
Témavezető: Dr. Kovács Teréz DSc tudományos főmunkatárs
Tézisfüzet Doktori disszertáció

36) Forgács Tamás: A távmunka elmélete és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei

A védés időpontja: 2009. 11.13.
Témavezető: Dr. Farkas Ferenc CSc egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

37) Lux Gábor: Ipari térségek átalakulása Közép-Európában

A védés időpontja: 2009. 12.07.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

38) Lóránd Balázs: Konvergencia és fejlesztéspolitika az Európai Unióban és Magyarországon. A területi differenciáltságot befolyásoló hazai fejlesztéspolitika értékelése az I. Nemzeti Fejlesztési Terv pályázati forrásainak allokációja alapján

A védés időpontja: 2009. 12.21.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár Dr. Farkas Ferencné CSc egyetemi docens
Tézisfüzet Doktori disszertáció

39) Vadasi Aida: A bizalom és a bizalomhiány hatása a regionális vállalkozói hálózatok működésére

A védés időpontja: 2010. 02.26.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

40) Málovics György: A vállalati fenntarthatóság érintettközpontú vizsgálata

A védés időpontja: 2010. 05.21.
Témavezető: Dr. Buday-Sántha Attila DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

41) Kovács Antal: Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergia-fogyasztóval

A védés időpontja: 2010. 05.28.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária CSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

42) Nagy István: Székelyföld gazdasági helyzetének pozicionálása

A védés időpontja: 2010. 06.14.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

43) Bajor Tibor: Záhony, a vasút és a vasúti átrakó

A védés időpontja: 2010. 07.09.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

44) Horváth Alpár: A területi turizmusfejlesztés lehetőségei a Székelyföldön

A védés időpontja: 2010. 10.29.
Témavezető: Dr. Michalkó Gábor CSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

45) Kozák Ákos: A fogyasztói életstílus leírására szolgáló kutatási megközelítések  kritikai elemzése

A védés időpontja: 2011. 04.14.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária CSc egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

46) Simon József: A központi és a helyi kormányzat információs rendszerének kérdései

A védés időpontja: 2011. 04.15.
Témavezető: Dr. Lehoczky Judit CSc, egyetemi docens
Tézisfüzet Doktori disszertáció

47) Pusztai József: Régiók fejlődése, divergenciája Lengyelországban

A védés időpontja: 2011. 04.18.
Témavezető: Dr. Hajdú Zoltán DSc
Tézisfüzet Doktori disszertáció

48) Horváth Zoltán: A konferenciaturizmus fejlesztése a Balaton régióban

A védés időpontja: 2011. 05.30.
Témavezető: Dr. Michalkó Gábor CSc
Tézisfüzet Doktori disszertáció

49) Nagy Benedek: A turisztikai helymarketing Székelyföldön - az imázs- és márkahasználat tudományos megalapozása

A védés időpontja: 2011. 06.28.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

50) Velkey Gábor: A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A védés időpontja: 2011.06.30.
Témavezető: Pálné Dr. Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

51) Palkó Katalin: Az identitás területi dimenziói a politika tükrében

A védés időpontja: 2011.07.01.
Témavezető: Pálné Dr. Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

52) Járosi Péter: A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés, Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások

A védés időpontja: 2011.09.30.
Témavezető: Dr. Varga Attila DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

53) Deés Szilvia: Egyetemi tudománymarketing - a harmadik generációs egyetem szemlélete és kommunikációja

A védés időpontja: 2011.12.13.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária CSc egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

54) Csák László: A területi tervezés elméleti alapjai és alkalmazásának feltételei Romániában

A védés időpontja: 2012.03.22.
Témavezető: Dr. Faragó László PhD
Tézisfüzet Doktori disszertáció

55) Boris Szilvia: Társasági adóharmonizáció az Európai Unióban és Magyarországon - A magyar gazdasági hatások elemzése

A védés időpontja: 2012.06.27.
Témavezető: Dr. Herich György CSc egyetemi docens
Tézisfüzet,Doktori disszertáció

56) Galambosné Tiszberger Mónika: Hatékonyságjavító eljárások aszimmetrikus eloszlású sokaságból vett mintákra a mezőgazdaságstatisztikában

A védés időpontja: 2012.10.26.
Témavezető: Dr. habil. Rappai Gábor CSc egyetemi docens
Tézisfüzet Doktori disszertáció

57) Földi Katalin: A fogyasztói üzletválasztási döntések az élelmiszerorientált kiskereskedelemben

A védés időpontja: 2013.02.08.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária CSc egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

58) Kádár Kriszta: Funkcióváltás a szovjet katonai objektumok helyén Barnamezős katonai területek újrahasznosítása hat magyar megyeszékhelyen

A védés időpontja: 2013.06.25.
Témavezető: Dr. Barta Györgyi DSc, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

59) Varga Eszter: Nonprofit szervezetek a magyarországi vidékfejlesztésben A Dél-Dunántúl régió példája

A védés időpontja: 2013.11.22.
Témavezető: Dr. Buday-Sántha Attila DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

60) Erdős Katalin: Academic Entrepreneurship in Hungary The Case of Biotechnology

A védés időpontja: 2013.12.09.
Témavezető: Dr. Varga Attila DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

61) Takács Zoltán: Határok nélküli felsőoktatás Kisebbségi egyetemek regionális- és elitképzési szerepe a Kárpát-medencében

A védés időpontja: 2013.12.17.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

62) Komlósi Éva: A területi egyenlőtlenségek alakulása és várostérségek versenyképessége Japánban

A védés időpontja: 2014.02.27.
Témavezető: Dr. Szerb László DSc, egyetemi tanár
Tézisfüzet Doktori disszertáció

63) Polyánszky-Tamási Zoltán: Társadalmi kultúra és sikeresség az európai makrorégiókban

A védés időpontja: 2014.06.26.
Témavezető: Dr. Faragó László PhD habil, egyetemi docens

Tézisfüzet Doktori disszertáció

64) Szontágh Krisztina: Kutatói együttműködések – Web 2.0-es Phd kutatói közösség

A védés időpontja: 2014.07.03.
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária CSc, egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

65) Dr. Komlódiné Pozsgai Gyöngyi: A külföldi hallgatók egyetemválasztási szempontjai

A védés időpontja: 2014.10.20.
Témavezető: Dr. Rekettye Gábor CSc, egyetemi docens

Tézisfüzet Doktori disszertáció

66) Balogh Gábor: Integratív tehetségmenedzsment szempontrendszer a gazdasági felsőoktatásban. Egyéni-szervezeti tehetségmenedzselés és területi tehetséggazdálkodás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar példáján

A védés időpontja: 2014.11.07.
Témavezető: Dr. Farkas Ferencné PhD, egyetemi docens

Tézisfüzet Doktori disszertáció

67) Cseh Judit: A megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásának munkáltatói aspektusai

A védés időpontja: 2014.11.21.
Témavezető: Dr. László Gyula CSc, professzor emeritus – Dr. Nemeskéri Zsolt PhD, egyetemi docens

Tézisfüzet Doktori disszertáció

68) Horváth Dominika: Bosznia-Hercegovina regionális anatómiája, avagy a népesség területi dimenziói a regionalizáció tükrében

A védés időpontja: 2015.03.11.
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

69) Duga Zsófia: Az alumni szolgáltatások szerepe a hazai egyetemek működésében

A védés időpontja: 2015.12.11. 14:00
Témavezető: Dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

70) Ilyés Ferenc: Regionális gazdasági együttműködés szövetkezeti keretek között Székelyföldi kísérletek

A védés időpontja: 2016.02.12. 14:00
Témavezető: Dr. Horváth Gyula DSc, egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

71) Kovács Áron: A Dél-Dunántúl és a Vajdaság közlekedési módozatainak (alágazatainak) területi összefüggései

A védés időpontja: 2016.02.26. 13:45
Témavezető: Dr. Erdősiné Ferenc DSc, egyetemi tanár, Dr. Gulyás András PhD, egyetemi docens

Tézisfüzet Doktori disszertáció

72) Jobbágy Valér: Az EU kohéziós politikájának megvalósítása Magyarországon-a végrehajtás és a végrehajtó rendszer értékelése, megfontolások az új ciklusra

A védés időpontja: 2016.03.18. 14:30
Témavezető: Dr. Kiss Tibor habil, egyetemi docens

Tézisfüzet Doktori disszertáció

73) Keresnyei Krisztina: A kreatív iparágak és a kreatív osztály helyzete Pécsett az elméleti és a regionális gazdasági elemzések tükrében

A védés időpontja: 2016.04.08. 14 óra
Témavezető: Dr. habil. Egedy Tamás, tudományos főmunkatárs

Tézisfüzet Doktori disszertáció

74) Egyed Ildikó: A francia területfejlesztés változó paradigmái

A védés időpontja: 2017.03.29. 14:00 óra
Témavezető: Dr. habil. Faragó László PhD, egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs

Tézisfüzet Doktori disszertáció

75) Gerdesics Viktória: Horvátország (ország) imázsa az EU-csatlakozás időszakában: Balkán vagy Európa?

A védés időpontja: 2017.09.21. 14:30
Témavezető: Dr. Orosdy Béla CSc, címzetes egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

76) Rácz Szilárd: A posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatai

A védés időpontja: 2017.10.05. 14:00
Témavezető: Dr. Hajdú Zoltán az MTA doktora, egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

77) Pászti-Tóth Erzsébet: Endogén fejlesztési stratégia és módszere

A védés időpontja: 2017.11.02. 14:00
Témavezető: Dr. habil. Faragó László PhD, tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

78) Haffner Tamás: A magyar energiapolitika helyzete és kihívásai – a megújuló energiaforrások alkalmazásán alapuló energiapolitika megteremtésének lehetősége

A védés időpontja: 2018.06.29 9:00

Témavezető: Dr. Kaposi Zoltán DSc, egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

79) Horváth Krisztina: Territorial servitization: Theoretical roots, feasibility and implications for the European Union

A védés időpontja: 2018. 09. 21. 12:00

Témavezető: Dr. Szerb László DSc, egyetemi tanár,   Dr. habil. Sebestyén Tamás PhD egyetemi docens

Tézisfüzet Doktori disszertáció

80) Atanazovné Hartung Katalin: A Kék Gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása

A védés időpontja: 2019. 05. 27. 11:30

Témavezető: Dr. habil Bessenyei István PhD, egyetemi docens

Tézisfüzet Doktori disszertáció

81) Hornyák Miklós: Új típusú indikátorok a kis-és középvállalati versenyképesség rendszerszemléletű mérésében

A védés időpontja: 2019. 06. 25. 11:30

Témavezető: Dr. Szerb László DSc, egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

82) Farkas Richárd: Ártranszmisszió és térbeli kapcsolatok: empirikus vizsgálatok a magyar kiskereskedelmi benzinpiacon

A védés időpontja: 2019. 06. 28. 14:00

Témavezető: Dr. habil Barancsuk János CSc, egyetemi docens

Tézisfüzet Doktori disszertáció

83) Pámer Zoltán: A területi kormányzási struktúrák hatása a határon átnyúló együttműködésre – négy határrégió összehasonlító elemzése

A védés időpontja: 2019. 11. 26. 12:00

Témavezető: Dr. Hajdú Zoltán az MTA doktora

Tézisfüzet Doktori disszertáció

84) Simó Balázs: A magyar regionális fejlesztési ügynökségek és működési környezetük

A védés időpontja: 2019. 12. 05. 14:00

Témavezető: Pálné Dr. Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

85) Mezei Zoltán: Közpénzügyi folyamatok modelljének helye a szolgáltatási folyamatmodellekben

A védés időpontja: 2020. 02. 20. 13:00

Témavezető: Dr. Gubán Ákos PhD, főiskolai tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

86) Vasvári Tamás: Puha költségvetési korlát és politikai kötődés a magyar önkormányzati rendszerben

A védés időpontja: 2020. 05. 25. 10:30

Témavezető: Dr. habil. Schepp Zoltán PhD, egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció

87) Horeczki Réka: Kisvárosi fejlődési utak. A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség hosszú távú gazdasági és társadalmi változásaiban

A védés időpontja: 2020. 07. 03. 10:00

Témavezető: Dr. Kaposi Zoltán DSc, egyetemi tanár

Tézisfüzet Doktori disszertáció 

88) Váry Miklós: "Hiszterézis és a monetáris politikahosszú távú reálhatásaEgy hibrid menüköltség modell elemzéseágensalapú szimulációkkal

A védés időpontja: 2021. 04. 22. 14:30

Témavezető: Dr. Mellár Tamás professor emeritus

Tézisfüzet Doktori disszertáció